johannes urzidil

„Vědomí kontinuity lidského srdce v různých dobách je zachováno uměleckými díly, pravdou, kterou vyslovují, a obětí, kterou přinášejí.“

„Snad to, co jsem prožil, promluví k tomu či onomu čtenáři, a naše srdce se navzájem setkají. Neskrýval jsem nic, ani sebenepatrnější jiskru v největších hlubinách temnot, ani hořkost na dně každé radosti. Důvěřuji svému zjištění, že součástí rytmu veškerenstva je i prvek útěchy a jasu, a je tedy spolupřítomen i v tom ztraceném a opuštěném.“

JOHANNES URZIDIL

2006 © Společnost Johannese Urzidila, Větrná 1467/72a, 370 05 České Budějovice, e-mail: urzidil@seznam.cz | 2006 – 2010 © homin