johannes urzidil english deutsch

Společnost Johannese Urzidila je občanské sdružení, které bylo založeno v lednu 2005 v Horní Plané a jejím hlavním posláním je propagace a šíření humanistického odkazu spisovatele Johannese Urzidila.

Toto poslání se společnost snaží naplňovat rozmanitou kulturní činností: pro své členy pořádá přednášky, semináře a pracovní setkání, vedle toho je i zřizovatelem těchto webových stránek a podporuje odbornou publikační činnost zaměřenou na život a dobu Johannese Urzidila. Postupně buduje vlastní archiv a sbírky určené širší veřejnosti – významným krokem v tomto směru by měla být zejména realizace projektu stálé expozice věnované životu a dílu Johannese Urzidila, se zvláštním zaměřením na jeho někdejší šumavské pobyty. Expozice bude umístěna v jednom z posledních dochovaných domů obce Zadní Zvonková, poblíž nedávno obnoveného kostela sv. Jana Nepomuckého. Otevření je plánováno na začátek letošního léta.

2006 © Společnost Johannese Urzidila, Jiráskova 186, CZ-38226 Horní Planá, e-mail: urzidil@seznam.cz | 2006 © homin