johannes urzidil english deutsch

1913 [2]1920 1919 1918 1917 1916

 1. Die Mutter.
  Prager Tagblatt, Prag, 38, 1913, Nr. 2 (12.1.1913) Báseň.  [Matka.] Pod pseudonymem: Hans Elmar. (GT.I/1)
 2. Der Abend.
  Prager Tagblatt, Prag, 38, 1913, Nr. 32 (17.8.1913) Báseň.  [Večer.] Pod pseudonymem: Hans Elmar. (GT.I/2)

[2/1488]

1916 [6] 1920 1919 1918 1917 1913

 1. Vision.
  Die Aktion, Wochenschrift für Politik, Literatur, Kunst (Hg. F. Pfemfert), Berlin, 6, 1916, Nr. 26, Sp. 351 Báseň.  [Vize.] Znovu 1919/1 a 1967/6. (VMR.1; GT.I/3)
 2. Den Entschwindenden.
  Die Aktion, Berlin, 6, 1916, Nr. 27/28 (8.7.1916), Sonderheft „Deutschland“, Sp. 389 Báseň.  [Ztrácejícím se.] Znovu 1919/1. (JK.II/1)
 3. Der Herr Piloter (Eine phantastische Skizze).
  Prager Tagblatt, Prag, 41, 1916, Nr. 29 (16.7.1916) Próza.  [Pan (Fantastická skica).] (VMR.5; GT.I/7)
 4. Der Städter.
  Die Aktion, Berlin, 6, 1916, Nr. 33/34, Sp. 466 Báseň.  [Městský člověk.] Znovu 1919/1 a 1967/6. (VMR.2; GT.I/4)
 5. Die Hässliche.
  Die Aktion, Berlin, 6, 1916, Nr. 45/46, Sp. 622–623 Báseň.  [Ošklivost.] Znovu 1919/1 a 1967/6. (VMR.3; GT.I/5)
 6. Erneuerung.
  Die Aktion, Berlin, 6, 1916, Nr. 51/52, Sp. 707 Báseň.  [Obnova.] Znovu 1919/1 a 1967/6 (GT.I/6)

[8/1488] nahoru

1917 [1] 1920 1919 1918 1916 1913

 1. Setkání. Nemocné paní.
  Svět, Praha, 3, 1917, č. 12 (8.11.1917), s. 190, (překlad Alfréd Fuchs) Básně (2).  Český překlad básní „Begegnung“ a „Der kranken Frau“; německy 1919/1. (JK.II/2)

[9/1488] nahoru

1918 [17] 1920 1919 1917 1916 1913

 1. Der Aussichtsturm.
  Der Mensch, Monatsschrift für Kultur (Hg. Leo Reiß), Brünn, 1, 1918, Nr. 1 (Januar), S. 3 Báseň.  [Rozhledna.] Znovu 1919/1 a 1919/7. (VM.II)
 2. Ottokar Březina: Allegorie der Erde.
  Der Mensch, Brünn, 1, 1918, Nr. 2 (Februar), S. 26 Německý překlad z češtiny (báseň).  [Otokar Březina: Alegorie země.] Překlad básně „Jsem jako strom v květu...“ z Březinovy sbírky „Stavitelé chrámu“. (VMR.14; GT.I/15)
 3. Der Unerlöste singt zur Nacht.
  Der Mensch, Brünn, 1, 1918, Nr. 2 (Februar), S. 26–27 Báseň.  [Nevykoupený zpívá k noci.] Znovu 1919/1. (VM.II)
 4. Die Strasse. Eine symphonische Dichtung.
  Der Mensch, Brünn, 1, 1918, Nr. 3 (März), S. 35–38 Báseň.  [Ulice (Symfonická báseň).] (VMR.15; GT.I/16)
 5. Zátiší.
  Topičův sborník literární a umělecký (vyd. František Topič), Praha, 5, 1917–18, sv. 6 (březen 1918), s. 268 (překlad Antonín Macek) Próza.  Próza inspirovaná jedním ze zátiší Paula Cézanna. Německy 1918/9. (VMR.13; GT.I/14; VM.I/191)
 6. Der Schauspieler.
  Der Friede (Hg. B. Karpeles), Wien, 1, 1918, Nr. 21, S. 501–503 Povídka.  [Herec.] Znovu 1960/6. (VMR.10; GT.I/11; VM.I/192)
 7. Sturz der Verdammten.
  Die Aktion, Berlin, 8, 1918, Nr. 23/24, Sp. 289 Báseň.  [Pád ztracených.] Znovu 1919/1, 1967/6 a 1970/4. (VMR.7; GT.I/8)
 8. Zusammenbruch der Dimensionen.
  Der Friede, Wien, 1, 1918, Nr. 24, S. 578 Esej.  [Zhroucení dimenzí.] (VMR.11; GT.I/12)
 9. Stilleben.
  Der Friede, Wien, 1, 1918, Nr. 28, S. 46 Úvaha.  [Zátiší.] (VMR.12; GT.I/13; VM.I/193)
 10. Ottokar Březina: Vigilien. Über den Feuern und Wassern All…
  Der Mensch, Brünn, 1, 1918, Nr. 6/7 (Juni–Juli), S. 76–78 Německý překlad z češtiny (2 básně).  [Otokar Březina: Vigilie. Nad všemi ohni a vodami.] Překlad dvou básní z Březinovy sbírky „Stavitelé chrámu“. (VMR.16; GT.I/17)
 11. Verneinung.
  Der Mensch, Brünn, 1, 1918, Nr. 6/7 (Juni–Juli), S. 86 Báseň.  [Popření.] (VM.II)
 12. Klagelied durch die Sphären. Der kranken Frau. Dem Wahnsinnigen.
  Der Anbruch, Die Zeitschrift der jungen Generation (Hg. Otto Schneider), 1, 1918, Heft (August) Básně (3).  [Nadpozemský žalozpěv. Nemocné paní. Šílenému.] 1. báseň znovu 1919/1 a 1921/45; 2. báseň znovu 1919/1 a 1919/5; 3. báseň znovu 1919/1. (VM.II)
 13. Der Staatsrat.
  Prager Tagblatt, 43, 1918, Nr. 179 (4.8.1918) Povídka.  [Státní rada.] Znovu 1918/14. (VMR.17; GT.I/18)
 14. Der Staatsrat.
  Der Mensch, Brünn, 1, 1918, Nr. 8/10 (August–Oktober), S. 121–123 Povídka.  (VMR.17; GT.I/18)
 15. Klage der Erdgerechten.
  Die Aktion, Berlin, 8, 1918, Nr. 37/38, Sp. 477–478 Báseň.  [Žaloba pozemské spravedlnosti.] Znovu 1919/1 a 1967/6 (VMR.8; GT.I/9)
 16. Junge tschechische Kunst.
  Die Aktion, Berlin, 8, 1918, Nr. 39/40 (5.10.1918), Sp. 506–510 Recenze výstavy.  [Mladé české umění.] Recenze výstavy „A přece! Výstava několika tvrdošíjných“, Weinertova umělecká a aukční síň, Praha, Na Příkopech 15, zahájena 30.3.1918. Znovu 1967/6; česky ve svazku 2003/4. (VMR.9; GT.I/10; VM.I/1)
 17. Lied Versöhnung. An einen großen Redner.
  Der Mensch, Brünn, 1, 1918, Nr. 11/12 (November–Dezember), S. 132 Básně (2).  [Píseň smíření. Velkému řečníkovi.] (VM.II)

[26/1488] nahoru

1919 [7] 1920 1918 1917 1916 1913

 1. Sturz der Verdammten.
  Der Jüngste Tag, Bd. 65, Kurt Wolff Verlag, Leipzig, 1919, Druck: Dietsch & Brückner, Weimar, (42 S.) Básnická sbírka (26 bás.).  [Pád ztracených.] OBSAH: Sturz der Verdammten, s. 5; Der Unerlöste singt zur Nacht, s. 11; Der Städter, s. 13; Dem Wahnsinnigen, s. 14; Dem Entschwindenden, s. 15; Beseelung, s. 16; Lied des Unsteten, s. 17; Der Aussichtsturm, s. 18; Erneuerung, s. 20; Unruhe in tiefer Nacht, s. 21; Gebet bei Anbruch des Morgens, s. 22; Die Häßliche, s. 23; Vision, s. 24; Der kranken Frau, s. 25; Der Schauspielerin, s. 26; Totenklage, s. 27; Begegnung, s. 28; Abgesang, s. 29; Unterweltlicher Psalm, s. 31; Kreisende Maske, s. 32; Klagelied durch die Sphären, s. 34; Klage des Erdgerechten, s. 35; Mitternachtskantate an alle Verlassenen, s. 36; Verkündigung an die Könige der Tat, s. 38; Todesgesang, s. 40; Lied des Entsprungenen, s. 41. Znovu 1970/4. (VMR.6; GT.I/24)
 2. Lied des Unstäten. Dem Wahnsinnigen.
  In: „Deutsche Dichter aus Prag“ (Hg. Oskar Wiener), Verlag Ed. Strache, Wien–Leipzig 1919, S. 321–324 Básně (2).  [Píseň nestálého. Šílenému.] Básně ze sbírky 1919/1. (VMR.18; GT.I/19)
 3. Mitternachtskantate an alle Verlassenen.
  Der Friede, Wien, 3, 1919, Nr. 56 Báseň.  [Půlnoční kantáta pro všechny opuštěné.] Báseň ze sbírky 1919/1. (VMR.20; GT.I/21)
 4. Antimetaphysik des Kitsches.
  Der Friede, Wien, 3, 1919, Nr. 58 (28.2.1919), S. 141–142 Esej.  [Antimetafyzika kýče.] (VMR.21; GT.I/22; VM.I/2)
 5. Der kranken Frau.
  Prager Tagblatt, Prag, 44, 1919, Nr. 89 (13.4.1919) Báseň.  [Nemocné paní.] Báseň ze sbírky 1919/1. (VMR.19; GT.I/20)
 6. Schöpfer, Kunstwerk und Identität.
  Der Friede, Wien, 3, 1919, Nr. 66 (25.4.1919), S. 330–333 Esej.  [Tvůrce, umělecké dílo a identita.] (VMR.22; GT.I/23; VM.I/3)
 7. Der Aussichtsturm.
  Der Zuschauer, Dramatische Blätter der Leipziger Kammerspiele, Leipzig, 1919, Nr. 5 (1.11.1919), S. 1–2 Báseň.  [Rozhledna.] Báseň ze sbírky 1919/1. (GT.II/1919)

[33/1488] nahoru

1920 [13] 1919 1918 1917 1916 1913

 1. Karl Brand: Das Vermächtnis eines Jünglings.
  Verlag Ed. Strache, Wien–Prag–Leipzig, 1920 [1921] Edice a doslov.  [Karl Brand: Odkaz jednoho mládence.] Částečně převzato do souboru 1960/1, znovu 1973/1. (VMR.25; GT.I/27)
 2. Nachricht vom Tode Ophelias.
  Der Anbruch, Wien, 2, 1920, Nr. 1, Flugblattform Povídka.  [Zpráva o Ofeliině smrti.] (VMR.29; GT.I/31)
 3. Todesgesang.
  Der Anbruch, Ein Jahrbuch neuer Jugend (Hg. Otto Schneider, Arthur Ernst Rutra), Roland Verlag, München–Pasing, 1920, S. 12 Báseň.  [Zpěv smrti.] Báseň ze sbírky 1919/1. (VMR.26; GT.I/28)
 4. Otokar Březina: Spiegelung in der Tiefe.
  Der Anbruch, Ein Jahrbuch neuer Jugend, Roland Verlag, München, 1920, S. 53 Německý překlad z češtiny (báseň).  [Otokar Březina: Zrcadlení v hlubině.] (VMR.27; GT.I/29)
 5. Kreisende Maske.
  Der Anbruch, Ein Jahrbuch neuer Jugend, Roland Verlag, München, 1920, S. 77 Báseň.  [Kroužící maska.] Báseň ze sbírky 1919/1 (VMR.28; GT.I/30)
 6. Stimmen tönen aus dem Schacht. An den Rand der schlummertiefen Nacht. Aufruhr der Geschöpfe. Gesang auf der Galeere. Zueignung.
  Das Riff, Monatsschrift für Kunst und Wissenschaft (Hg. R. Meszlényi), Preßburg, 1, 1920, Bd. 2, Nr. 7/8, S. 49–55 Básně (5).  [Hlasy znějí z šachty Na kraji hluboké dřímoty noci. Povstání tvorstva. Zpěv na galejích. Přisvojení.] (VMR.30; GT.I/32)
 7. [Ohne Titel].
  In: „Die Botschaft, Neue Gedichte aus Österreich“ (Hg. E. A. Rheinhardt), Wien–Prag–Leipzig, 1920, S. 230–240 Básně.  (VMR.31; GT.I/33)
 8. Polarflucht.
  Programmheft vor Erscheinen der zweiten Folge der Zeitschrift „Die Dichtung“ (Hg. Edlef Köppen), Roland Verlag, München, 1920, S. 20 Báseň.  [Útěk na sever.] Znovu 1920/9. (VMR.32; GT.I/35)
 9. In Irrwahn bin ich eingebaut. Polarflucht.
  Die Dichtung (Hg. Wolf Przygode), Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam, 1920, 2. Folge, 1. Buch, S. 98–99 Básně (2).  [Žiji v iluzích. Útěk na sever.] (VMR.33; GT.I/36)
 10. Barnabaal (Fragment).
  Die Dichtung, Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam, 1920, 2. Folge, 1. Buch, S. 148–153 Povídka.  [Barnabáš (Fragment).] Znovu 1922/1. (VMR.34; GT.I/37)
 11. Reise in die Slowakei.
  Prager Tagblatt, Prag, 45, 1920, Nr. 222 (19.9.1920) Feuilleton.  [Cesta na Slovensko.] Znovu 1983/1 (VMR.23; GT.I/25)
 12. Goethe, Rahel Varnhagen und das Ständische Theater in Prag.
  Prager Tagblatt, Prag, 45, 1920, Nr. 286 (9.12.1920) Literárněhistorický esej.  [Goethe, Rahel Varnhagen a Stavovské divadlo v Praze.] (VMR.24; GT.I/26)
 13. Jan Zrzavý. Pokus analyse jeho díla.
  Veraikon, Umělecká revue, Edice grafická (red. Emil Pacovský), Praha, 6, 1920, č. 11/12, s. 148–160 (z něm. rukopisu přeložil Emil Pacovský) Studie.  (VMR.35; GT.I/38; VM.I/4) Překlad z něm. rukopisného originálu „Jan Zrzavý (Versuch einer Analyse)“. Znovu (v novém překladu) 2003/3 a ve svazku 2003/4; německy ve svazku 2003/4.

[46/1488] nahoru


2006 © Společnost Johannese Urzidila, Jiráskova 186, CZ-38226 Horní Planá, e-mail: urzidil@seznam.cz | 2006 © homin