johannes urzidil english deutsch

1991 [4] 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

 1. La Fuga di Kafka.
  Lucarini, Roma, 1991, Traduzione di A. Pasinato, Con un saggio di I. A. Chiusano Povídky (4). Italský překlad povídky „Kafkas Flucht“ z 1964/3 spolu se 3 povídkami z 1962/2. (GT.I/947)
 2. La fuite de Kafka et autres nouvelles.
  Desjonquères, Paris, 1991 Povídky (3). [Kafkův útěk a jiné novely.] Francouzský překlad povídky „Kafkas Flucht“ z 1964/3 spolu se 2 povídkami z 1968/2. (GT.I/948)
 3. U hranic.
  Rozeta, Kulturní zápisník (red. Zdeněk Troup), České Budějovice, 1991, č. 1, s. 34–41 (překlad Jan Mareš) Povídka. Český překlad povídky „Grenzland“ z 1965/2. (GT.I/946)
 4. Jedenáctý červen 1924.
  Svobodné slovo, Praha, 47, 1991, č. 28 (2.2.1991), příloha s. 4 (překlad jý [= Jiří Janovský?])  (JK.II/56)

[1443/1488] nahoru

1992 [5] 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1991

 1. La fuga di Kafka.
  Lucarini, Tor Lupara di Mentana, 1992, (177 S.), Traduzione di Antonio Pasinato et Giancarlo Gianni, Con un saggio di I. A. Chiusano Povídky (4). OBSAH: („Kafkas Flucht“, „Der Trauermantel“, „Denkwürdigkeiten von Gibacht“, „Das Elefantenblatt“). Italský překlad z 1964/3, 1945/1 a 1962/2. (JK.II/57)
 2. Stief und Halb.
  In: „Das Buch der Ränder“ (Hg. K. M. Gauß), Klagenfurt–Salzburg, 1992, S. 65–83 Povídka. [Nevlastní.] Povídka z 1956/1. (GT.I/949)
 3. Wo das Tal endet.
  In: „Böhmen, Ein Lesebuch“ (Hg. M. Kluge), Heyne Tb 8440, München, 1992, S. 20–37 Povídka. [Kde údolí končí.] Povídka z 1956/1. (GT.I/950)
 4. Zu den neun Teufeln.
  In: „Prager deutsche Erzählung“ (Hg. Dieter Sudhoff und Michael M. Schardt), Reclam 8771, Reclam jun., Stuttgart, 1992, S. 423–436 Povídka. [U devíti čertů.] Povídka z 1962/2. (GT.I/951; JK.II/58)
 5. Neujahrsrummel.
  In: „Die unheimliche Stadt“, Serie Piper 1377, Piper Verlag, München–Zürich, 1992, S. 146–154  [Novoroční mumraj.] Úryvek stejnojmenné povídky z 1956/1. (GT.I/952)

[1448/1488] nahoru

1993 [4] 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1992 1991

 1. Trittico praghese.
  Adelphi, Milano, 1993, Traduzione e note di Elisabetta Dell'Anna Ciancia, Con un saggio di Claudio Magris  [Překlad a poznámky E.D.A.C., Esej C.M.] Nový italský překlad souboru „Prager Triptychon“, 1960/1. (GT.I/954)
 2. Vor der Landkarte.
  Europa-Almanach, Reprint, Leipzig, 1993, S. 224 Báseň. [Nad mapou.] Reprint 1925/48. (GT.I/955)
 3. Stáli jsme špalírem.
  Literární noviny, Praha, 4, 1993, č. 10 (11.3.1993), s. 3  Český překlad „Wir standen Spalier“ z 1972/1. (GT.I/953)
 4. Problematika českých dějin.
  Literární noviny, 4, 1993, č. 26 (1.7.1993), s. 3 (překlad Jindřich Buben) Esej. Úvodní kapitola z knihy „Die Tschechen und Slowaken“, 1960/2. (JK.II/59)

[1452/1488] nahoru

1994 [1] 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992 1991

 1. Der Abschied.
  In: „Prag erzählt“ (Hg. P. Sacher), Fischer-Tb 11799, 1994, S. 106–111  [Odchod.] Úryvek z povídky „Ein letzter Dienst“, převzato z 1990/2, plné znění v souboru 1956/1. (GT.I/956)

[1453/1488] nahoru

1995 [2] 1999 1998 1997 1996 1994 1993 1992 1991

 1. Johannes Urzidil – Ferdinand Peroutka, Rozhovory o české literatuře a kultuře v americkém exilu.
  Humus, Praha, 1995, č. 3, s. 53–63  Kompletní vydání přepisu magnetofonových záznamů Urzidilových rozhovorů s F. Peroutkou na konci 60. let v New Yorku. (JK.II/60; VM.I/205)
 2. Johannes Urzidil – Ferdinand Peroutka, Rozhovory o české literatuře a kultuře v americkém exilu.
  Tvar, Praha, 6, 1995, č. 11 (1.6.1995), s. 7  Neúplný výtah z přepisu Urzidilových rozhovorů s F. Peroutkou na konci 60. let v New Yorku. (JK.II/61; VM.I/205)

[1455/1488] nahoru

1996 [5] 1999 1998 1997 1995 1994 1993 1992 1991

 1. Die verlorene Geliebte.
  Verlag Albert Langen-Georg Müller, München und Verlag Vitalis, Prag, 1996 Povídky. Nové vydání souboru 1956/1. (GT.II/1996)
 2. Kde údolí končí.
  Argo, Praha, 1996, (138 s.), překlad Anna Nováková a Jindřich Buben Povídky (9). OBSAH: Nezaujaté ohlédnutí, s. 9; Od Odkolka k Odradkovi, s. 15; Léčebné metody mého otce, s. 30; Zítra jedu domů, s. 35; Stáli jsme špalírem, s. 56; Žebro mé babičky, s. 59; U hranic, s. 84; Kde údolí končí, s. 98; Poslední zvonění, s. 111. Český překlad z 1956/1, 1966/1, 1970/2 a 1972/1. (GT.II/1996)
 3. Kde údolí končí.
  Revue Prostor, Praha, 1996, č. 31 Povídka. Český překlad povídky „Wo das Tal endet“ ze souboru 1956/1. (GT.III/1996)
 4. 11. czerwca 1924.
  Krasnogruda (Hrsg. K. Czyzewski), Sejni, 1996, Nr. 5, S. 39–44 Povídka. Polský překlad povídky „11. Juni 1924“ ze souboru 1966/2. (GT.III/1996)
 5. Johannes Urzidil – Ferdinand Peroutka, Rozhovory o české literatuře a kultuře v americkém exilu.
  Svět literatury, Praha, 6, 1996, s. 44–68  Téměř kompletní přepis magnetofonových zaznamů Urzidilových rozhovorů s F. Peroutkou na konci 60. let v New Yorku; úvod s. 43–44, poznámky s. 68–73. (JK.II/62; VM.I/205)

[1460/1488] nahoru

1997 [8] 1999 1998 1996 1995 1994 1993 1992 1991

 1. Prager Triptychon.
  Hrsg. und Nachwort von Peter Demetz, Eine österreichische Bibliothek, Residenz Verlag, Salzburg–Wien, 1997, (239 S.) Povídky (5). Nové vydání souboru 1960/1. (GT.II/1997)
 2. Pražský triptych (Povídky).
  Mladá fronta, Praha, 1997, (206 s.), překlad Božena Koseková, doslov Ingeborg Fialová-Fürstová: „Domovské právo“ Povídky (5). OBSAH: Predella. Reliéf města, s. 7; Levá tabule. Kauza Wellner, s. 27; Skříň. Weißenstein Karl, s. 55; Pravá tabule. Odkaz jednoho mládence, s. 155; Nástavec. Kouzelná flétna, s. 185. Český překlad souboru „Prager Triptychon“, 1960/1. (GT.II/1997)
 3. Tríptico de Praga.
  Pre-textos 318, Pre-textos, Valencia, [1997], (215 p.), Translation Jorge Navarro Povídky (5). Španělský překlad souboru „Prager Triptychon“, 1960/1. (JK.II/63)
 4. Neujahrsrummel.
  In: „Deutsche Erähler aus Prag“, Vitalis Verlag, Prag, 1997, S. 131–152 Povídka. Povídka z 1956/1. (GT.III/1997)
 5. Ein Abschied.
  In: „Prag erzählt“, Fischer Tb 11799, Frankfurt a.M., 1997, S. 106–112  Zkrácená povídka „Ein letzter Dienst“ z 1956/1. (GT.III/1997)
 6. Goethes imaginäres Prag.
  In: „Kleine Bettlektüre für alle, die das Goldene Prag lieben“ (Hrsg. Katharina Steiner), Bern–München–Wien, 1997, S. 49–52 Kapitola z knihy. [Goethova imaginární Praha.] Úryvek z knihy „Goethe in Böhmen“, 1962/1, kapitola „Vierter Teil: Kulturraum / 6. Imaginäres Prag“. (GT.III/1997)
 7. Pohled ze Stingelfelsenu.
  Revue Prostor, Praha, 1997, č. 35, s. 77–80 (překlad Jan Mareš)  Český překlad z 1965/12. (GT.II/1997)
 8. Skříň. Weissenstein Karl.
  Lidové noviny, 10, 1997, č. 161 (12.7.1997), příloha 28, s. IV (překlad Božena Koseková)  Část českého překladu ze souboru „Prager Triptychon“, 1960/1. (JK.II/64)

[1468/1488] nahoru

1998 [3] 1999 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

 1. L'or de Caramablu.
  Littérature buissonnière, Horay, Paris, 1998, Préface et traduit Isabelle Ruiz, (110 p.) Povídka. [Zlato z Caramablu.] Francouzský překlad „Das Gold von Caramablu“ z 1971/1. (JK.II/65)
 2. Ferdinand Peroutka und Johannes Urzidil. Gespräche im amerikanischen Exil über tschechische Literatur und Kultur.
  brücken, Neue Folge 6, Germanistisches Jahrbuch Tschechischen–Slowakei, DAAD (Hrsg. M. Berger u.a.), 1998, S. 89–132  [F. Peroutka a J. Urzidil. Rozhovory v americkém exilu o české literatuře a kultuře.] S poznámkami a jmenným rejstříkem. (GT.III/1998)
 3. Relief einer Stadt.
  In: „Europa erlesen“ (Hg. H. A. Niederle), Klagenfurt, 1998, S. 89–132  [Reliéf jednoho města.] Zkrácená povídka „Relief der Stadt“ z 1960/1. (GT.III/1998)

[1471/1488] nahoru

1999 [4] 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

 1. Elf Briefe sowie eine Widmung des Schriftstellers in chronologisch geordneten Abschriften, bzw. Übersetzungen.
  Briefe von J. Urzidil an Věra Macháčková-Riegerová aus New York 1965–1970. In: „Böhmen ist überall. Internationales Johannes-Urzidil-Symposion Prag, 8. – 10. 3. 1995. Sammelband der Vorträge, Primärbibliographie und Register“ (Hg. Aldemar Schiffkorn), OK-Katalog-Edition: N. F., Edition Grenzgänger, Folge 26, Linz, Jänner 1999, S. 142–154, mit Vorwort von Věra Macháčková-Riegerová: „Johannes Urzidil: Die Entstehungsgeschichte einer Bibliographie“, (S. 139–141) Dopisy (11) a věnování (1). [Jedenáct dopisů spolu s jedním věnováním v chronologicky uspořádaném přepisu, příp. překladu.] (VM.II)
 2. Přátelé.
  Literární noviny, Praha, 1999, č. 12 (24.3.1999), s. 11  Podepsáno: Jan Urzidil. Reprint vydání 1941/6. (JK.II/67)
 3. Poslední host / Der letzte Gast.
  Dvojjazyčné vydání (ed. Vladimír Musil a Milada Urbanová), edice Granit sv. 1, Srdce Vltavy, Horní Planá, 1999, překlad Anna Nováková a Jindřich Buben, ilustrace Eva Prokopcová, (243 s.) Výbor z povídek (5). OBSAH: Der Trauermantel (Eine Erzählung aus Stifters Jugend) / Černopláštník (Povídka z mládí Adalberta Stiftera), s. 15; Grenzland / U hranic, s. 67; Der letzte Gast / Poslední host, s. 97; Wo das Tal endet / Kde údolí končí, s. 123; Blick vom Stingelfelsen / Výhled ze Stingelovy skály, s. 221. Další texty: Gerhard Trapp: „Chronik und Menetekel / Kronika a mene tekel“, s. 155; Vladimír Musil: „Tamhle jde Urzidil / Da geht Urzidil“, s. 177; Vladimír Musil: „Domovské právo v zemi nikoho / Heimatrecht in Niemandsland“, s. 231. Česko-německé vydání povídek z  1945/1, 1956/1, 1962/2 a 1965/12. (JK.II/66)
 4. Der Trauermantel.
  In: „Aus dem Böhmerwald. Deutschsprachige Erzähler“ (Hrsg. Václav Maidl), Passau, 1999, S. 387–421 Povídka. [Černopláštník.] (GT.III/1999)

[1475/1488] nahoru


2006 © Společnost Johannese Urzidila, Jiráskova 186, CZ-38226 Horní Planá, e-mail: urzidil@seznam.cz | 2006 © homin