johannes urzidil english deutsch

1921 [45]1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922

 1. Pan J. Urzidil nám píše.
  Čas, Praha, 31, 1921, č. 26 (1.2.1921), s. 4 Otevřený dopis.  (JK.II/3) Znovu ve svazku 2003/4 (s. 305–306).
 2. Judentum und Erotik (Oskar Baum über Weininger).
  Selbstwehr (Hg. ???), Prag, 15, 1921, Nr. 7 (18.2.1921) Zpráva.  [Židovství a erotika (Oskar Baum o Weiningerovi).] O přednášce Oskara Bauma. (VMR.45; GT.I/39)
 3. Kulturvorzeichen in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 91 (24.2.1921) Kulturněhistorická stať.  [Kulturní předzvěsti z Prahy.] První Urzidilův článek v časopise Berliner Börsen-Courier. Recenze výstavy: „Tvrdošíjní a hosté – výstava III.“, Krasoumná jednota pro Čechy, Praha, Dům umělců, leden – únor 1921 (úvodní text v katalogu: Václav Nebeský). (GT.I/40; VM.I/5)
 4. Die Deutschen in der Tschechoslowakei.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 100 (1.3.1921)  [Němci v Československu.] (GT.I/41)
 5. Das Land ohne Schwerpunkt.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 115 (10.3.1921)  [Země bez těžiště.] O vývoji na Slovensku. (GT.I/42)
 6. Píseň.
  Tribuna, Praha, 3, 1921, č. 67 (20.3.1921), s. 5, (překlad Alfréd Fuchs) Báseň.  (JK.II/4)
 7. Die innerpolitische Krise in der Tschechoslowakei.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, Nr. 137 (23.3.1921)  [Vnitropolitická krize v Československu.] (GT.I/43)
 8. Oberschlesien und die Tschechen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 141 (25.3.1921)  [Horní Slezsko a Češi.] (GT.I/44)
 9. Tschechien und die Sanktionen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 157 (6.4.1921)  [Čechy a sankce.] (GT.I/45)
 10. Europäischer Literaturbeitrag der Tschechen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 163 (9.4.1921) Literárněhistorická stať.  [Český literární příspěvek Evropě.] S odkazy na Husa, Komenského, Březinu, Šrámka a K. Čapka. (GT.I/46)
 11. Die Tschechoslowakei und die Sanktionen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 169 (13.4.1921)  [Československo a sankce.] (GT.I/47)
 12. Begebenheiten auf der Brücke.
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 90 (19.4.1921) Próza.  [Příhody na mostě.] (VMR.36; GT.I/48)
 13. Die Souveränität der Tschechoslowakei.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 181 (20.4.1921)  [Suverenita Československa.] (GT.I/49)
 14. Die Taktik der Deutschböhmen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 207 (5.5.1921)  [Taktika českých Němců.] (GT.I/50)
 15. Tschechen und Polen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 220 (13.5.1921)  [Češi a Poláci.] (GT.I/51)
 16. Die Krise des Prager Zentralismus.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 231 (21.5.1921)  [Krize pražského centralismu.] (GT.I/52)
 17. Die Arena.
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 123 (28.5.1921) Povídka.  [Aréna.] Česky 1925/17. (VMR.37; GT.I/53)
 18. Die bescheidenste Kunst.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 245 (29.5.1921) Knižní recenze.  [Nejskromnější umění.] Recenze stejnojmenné knihy Josefa Čapka: „Nejskromnější umění“, Aventinum, Praha 1920. (GT.I/54; VM.I/6)
 19. Wer regiert?
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 259 (29.5.1921)  [Kdo vládne?] (GT.I/55)
 20. Der Sinn der Kleinen Entente.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 280 (18.6.1921)  [Smysl Malé dohody.] (GT.I/56)
 21. Rettung Jules Vernes.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 285 (22.6.1921) Esej.  [Záchrana Julese Verna.] Znovu 1921/22. (GT.I/57)
 22. Rettung Jules Vernes.
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 154 (3.7.1921) Esej.  [Záchrana Julese Verna.] (VMR.38; GT.I/57)
 23. Portorose und die Tschechen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 307 (5.7.1921)  [Portorose a Češi.] (GT.I/58)
 24. Berlin–Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 315 (9.7.1921)  K odchodu německého vyslance Samuela Saengera z Prahy. (GT.I/43)
 25. Benesch und Skirmunt.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 343 (26.7.1921)  (GT.I/60)
 26. Stern der Dämonen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 353 (31.7.1921) Knižní recenze.  [Ďábelská hvězda.] Recenze stejnojmenné knihy Ernsta Weiße. (GT.I/61)
 27. Deutschland im Lichte der tschechischen Presse.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 363 (6.8.1921)  [Německo ve světle českého tisku.] Kritické ohlédnutí, pozitivně byly hodnoceny pouze listy Tribuna, Čas (oba pražské) a Lidové noviny (Brno). (GT.I/62)
 28. Neue Lyrik.
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 184 (7.8.1921), Unterhaltungs-Beilage, S. [3] Knižní recenze (3).  [Nová lyrika.] Recenze titulů – Oskar Loerke: „Pompeji“, Hermann Kasack: „Stadium. Gedichte“, Hermann Kasack: „Der Gesang des Jahres“; všechny: Verlag der Dichtung, Gustav Kiepenheuer, Potsdam. (VMR.39; GT.I/63)
 29. Deutsche und Tschechen. „Einmischungen“.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 383 (18.8.1921)  [Němci a Češi. „Vměšování“.] (GT.I/64)
 30. Das Gelächter der Literaturen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 387 (20.8.1921) Esej.  [Literární smích.] (GT.I/65)
 31. Fünfzig Prozent.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 409 (2.9.1921)  [Padesát procent.] Údaje československého zahraničního obchodu. (GT.I/66)
 32. Max Brod: Heidentum, Christentum, Judentum.
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 219 (18.9.1921) Knižní recenze.  [Max Brod: Pohanství, křesťanství, židovství.] Recenze stejnojmenné knihy Maxe Broda. (VMR.40; GT.I/67)
 33. Ministerpräsident Beneš.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 457 (30.9.1921)  (GT.I/68)
 34. Belletristik und Literatur.
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 231 (30.9.1921) Úvaha.  [Beletristika a literatura.] (VMR.41; GT.I/69)
 35. Beneš – Kramář.
  Das Tagebuch (Hg. S. Großmann), Berlin, 2, 1921, Nr. 10, S. 295–298 Politická stať.  (VMR.47; GT.I/79)
 36. Rahel, Prag und Goethe.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 467 (6.10.1921)  [] (GT.I/70)
 37. Spiegelmensch (Magische Trilogie von Franz Werfel. Zur heutigen Uraufführung in Leipzig und Stuttgart).
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 242 (15.10.1921) Divadelní kritika.  [Zrcadlový člověk (Magická trilogie Franze Werfela. K dnešní předpremiéře v Lipsku a Stuttgartu).] (VMR.42; GT.I/71)
 38. Gnade und Freiheit.
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 249 (23.10.1921) Knižní recenze.  [Milost a svoboda.] Recenze stejnojmenné knihy Felixe Weltsche. (VMR.43; GT.I/72)
 39. Skirmunt in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 536 (15.11.1921)  (GT.I/73)
 40. Juden und Deutsche.
  Prager Tagblatt, Prag, 46, 1921, Nr. 272 (20.11.1921) Knižní recenze.  [Židé a Němci.] Recenze stejnojmenné knihy Antona Kuha. (VMR.44; GT.I/74)
 41. Noch einmal: Benesch.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 545 (22.11.1921)  [Ještě jednou: Beneš.] (GT.I/75)
 42. Die Slowakische Autonomie.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 561 (1.12.1921)  [Slovenská autonomie.] (GT.I/76)
 43. Tschechoslowakei – Österreich.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 601 (24.12.1921)  (GT.I/77)
 44. Rückkehr zu Dickens.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1921, Nr. 601 (24.12.1921) Literárněhistorický esej.  [Návrat k Dickensovi.] (GT.I/78)
 45. Unterweltlicher Psalm. Aufruhr. Mitternachtskantate an alle Verlassenen. Abgesang. Klagelied durch die Sphären. Todesgesang.
  Verkündigung. Anthologie junger Lyrik (Hg. R. Kayser), Roland Verlag, München, 1921, S. 266–272 Básně (6).  [Žalm z podsvětí. Povstání. Půlnoční kantáta pro všechny opuštěné. Dozpěv. Nadpozemský žalozpěv. Zpěv smrti.] (VMR.46; GT.I/80)

[91/1488] nahoru

1922 [23] 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1921

 1. Barnabaal.
  In: „Deutsche Erzähler aus der Tschechoslowakei“ (Hg. Otto Pick), Reichenberg–Prag–Leipzig–Wien, 1922, S. 314–325 Povídka.  [Barnabáš.] (VMR.48; GT.I/81)
 2. Dieser Gedanke ist schön.
  Kmen, Praha, 5, 1922, č. 1, s. 12 Báseň.  [Tato myšlenka je krásná.] (JK.II/5)
 3. Benesch und sein Weg.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 51 (31.1.1922)  [Beneš a jeho cesta.] (GT.I/82)
 4. Tschechen und Deutsche.
  Neue Rundschau, Berlin, 33, 1922, Nr. 2, S. 157–176, (auch Sonderdruck) Politická stať.  [Češi a Němci.] (VMR.57; GT.I/101)
 5. Eine Handvoll neuer Bücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 47, 1922, Nr. 49 (26.2.1922) Knižní recenze (4).  [Hrstka nových knih.] Recenze nových vydání titulů – W. Mehring: „Ketzerbrevier“, J. Magnussen: „Gottes Lächeln“, R. Borchardt: „Dantes vita nova“, A. France: „Der fliegende Händler“. (VMR.49; GT.I/83)
 6. Bücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 47, 1922, Nr. 55 (5.3.1922) Knižní recenze (2).  [Knihy.] Recenze nových vydání titulů – Knut Hamsun: „Die Weiber am Brunnen“, Hermann Kasack: „Die Schwester“. (VMR.50; GT.I/84)
 7. Beneschs Heimkehr.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 108 (4.4.1922)  [Benešův návrat domů.] (GT.I/85)
 8. Die Expansion der Kleinen Entente.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 124 (14.4.1922)  [Expanze Malé dohody.] (GT.I/86)
 9. Prager Gestalten.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 189 (23.4.1922) Úvaha.  [Pražské osobnosti.] (GT.I/87)
 10. Reise.
  Prager Tagblatt, Prag, 47, 1922, Nr. 106 (7.5.1922) Cestovní črta.  [Cesta.] O jednom školním výletě studentů německého gymnázia v Praze na Příkopech do Výmaru v roce 1911. (VMR.51; GT.I/88)
 11. Tschechoslowakische Umorientierung.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 229 (17.5.1922)  [Změna československé orientace.] (GT.I/89)
 12. Aufbruch zum Paradies.
  Prager Tagblatt, Prag, 47, 1922, Nr. 117 (21.5.1922) Knižní recenze.  [Odjezd do ráje.] Recenze stejnojmenné knihy Kurta Hillera. Znovu 1922/13. (VMR.52; GT.I/90)
 13. Aufbruch zum Paradies.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 251 (31.5.1922) Knižní recenze.  (GT.I/90)
 14. Das böse Gewissen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 274 (14.6.1922)  [Špatné svědomí.] (GT.I/91)
 15. Eine Handvoll neuer Bücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 47, 1922, Nr. 140 (18.6.1922) Knižní recenze (5).  [Hrstka nových knih.] Recenze titulů – Georg Heym: „Der ewige Tag“, „Der Dieb“, Julius Meyer-Gräfe: „Vincent“ (Bd. I, R. Piper & Co. Verlag, München 1921), Romain Rolland: „Peter und Lutz“, Walt Whitman: „Grashalme“. (VMR.53; GT.I/92; VM.I/8)
 16. Wege der tschechischen Aussenpolitik.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 351 (29.7.1922)  [Cesty české zahraniční politiky.] (GT.I/93)
 17. Die tschechoslowakische Abbaukrise.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 428 (12.9.1922)  [Československé krizové restrikce.] (GT.I/94)
 18. Pablo Picasso.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 439 (19.9.1922) Recenze výstavy. Recenze výstavy „Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921“, SVU Mánes, Praha, Síň Mánesa, září 1922, (text v katalogu Vincenc Kramář). (GT.I/95; VM.I/7)
 19. Italienische Frauen.
  Prager Tagblatt, Prag, 47, 1922, Nr. 225 (26.9.1922) Feuilleton. [Italské ženy.] (VMR.54; GT.I/96)
 20. Die neuen Alten.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 489 (18.10.1922)  [Noví starci.] (GT.I/97)
 21. Der Büchertisch. Tierbücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 47, 1922, Nr. 259 (5.11.1922), Unterhaltungs-Beilage [S.4] Knižní recenze (3). [Knižní stůl. Knihy o zvířatech.] Recenze titulů – Svend Fleuron: „Schnipp Fidelius Adelzahn“, Melchior Fischer: „Der Hase“, Ernst Weiß: „Nahar“. (VMR.55; GT.I/98)
 22. Stillstand des Panslawismus.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1922, Nr. 557 (28.11.1922)  [Nečinnost panslavismu.] (GT.I/99)
 23. Der Stein.
  Prager Tagblatt, Prag, 47, 1922, Nr. 301 (24.12.1922) Báseň. [Kámen.] (GT.I/100)

[114/1488] nahoru

1923 [22] 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1922 1921

 1. Neue Bücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 48, 1923, Nr. 4 (6.1.1923) Knižní recenze (2). [Nové knihy.] Recenze titulů – Knut Hamsun: „Unter Herbststernen“, Max Brod: „Franzi“. (VMR.58 GT.I/102)
 2. Franz Werfels „Schweiger“.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 25 (16.1.1923) Divadelní kritika. [„Schweiger“ Franze Werfela.] Recenze předpremiéry v pražském Německém divadle. (GT.I/103)
 3. Eine Handvoll neuer Bücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 48, 1923, Nr. 40 (18.2.1923) Knižní recenze (7). [Hrstka nových knih.] Recenze titulů – „Kabylenmärchen“, Bd. 2, H. Johst: „Propheten“, G. Landauer: „Hölderlin in seinen Gedichten“, P. Baudisch: „Ehebruch“, Zeitschrift „Utopia“, Lou Andreas Salome: „Der Teufel und seine Großmutter“, F. Hardekopf: „Privatgeschichten“. (VMR.59; GT.I/104)
 4. Daumier, der Mann von Heute.
  Berliner Börsen-Courier, 1923, Nr. 87 (21.2.1923) Recenze výstavy. [Daumier, muž dneška.] Recenze výstavy: „Honoré Daumier – litografie – XXVII. výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar“, SČUG Hollar, Praha, únor 1923. (GT.I/105; VM.I/9)
 5. Kinderparadies.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 96, 1923, Nr. 46 (25.2.1923), Sonntagsbeilage Báseň. [Dětský ráj.] (VMR.66; GT.I/106)
 6. Das tschechoslowakische Schutzgesetz.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 130 (17.3.1923)  [Československý bezpečnostní zákon.] (GT.I/107)
 7. Valse Melancolique.
  Prager Tagblatt, Prag, 48, 1923, Nr. 70 (25.3.1923) Báseň. [Melancholický valčík.] (VMR.60; GT.I/108)
 8. Die Tschechen und Ostgalizien.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 157 (5.4.1923)  [Češi a východní Galície.] (GT.I/109)
 9. Eine Handvoll neuer Bücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 48, 1923, Nr. 110 (13.5.1923) Knižní recenze (11). [Hrstka nových knih.] Recenze překladů – Émile Zola: „Das Glück der Familie Rougon. Roman“ (1922, překlad: Hermine Mache), „Die Sünde des Abbé Mouret“ (1922, překlad: Alastaire) a „Nana“ (1922, překlad: Lucy von Jacobi, všechny tři svazky: Kurt Wolff Verlag, München); Gottfried Keller: /Novely/ a Edgar Alan Poe: /Novely/ (oba svazky: Albert Langen Verlag, München); Knut Hamsun: „Neue Erde. Roman“ (1923) a „Redakteur Lynge. Roman“ (1922, překlad: J. Sandmeier, oba svazky: Albert Langen Verlag, München); Gustave Flaubert: „Reisebriefe“ (1921) a „Bouvard und Pécuchet. Roman aus dem Nachlass“ (1922, oba svazky: Gustav Kiepenheuer Verlag, Postdam, překlad: Ernst Wilhelm Fischer); Francis Carco: „Jésus, la Caille. Roman vom Montmartre“ (1922, Gustav Kiepenheuer Verlag, Postdam, překlad a doslov: Fred Antoine Angermeyer); Charles Sealsfield: „Das blutige Blockhaus“ (Mit 20 Steinzeichnungen (recte 22 Tuschfederzeichnungen) von Rudolf Schlichter, in neuer Fassung hrsg. durch Walter von Molo, Gustav Kiepenheuer Verlag, Der graphischen Bücher 8. Band, Postdam 1922). Část „Charles Sealsfield...“ česky ve svazku 2003/4 (s. 335). (VMR.61; GT.I/110; VM.I/10)
 10. Rom und die Tschechen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 229 (18.5.1923)  [Řím a Češi.] (GT.I/111)
 11. Sinn und Schicksal der Revolution.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 238 (24.5.1923) Knižní recenze. [Smysl a osud revoluce.] Znovu 1923/16. Recenze stejnojmenné knihy Hanse Kohna. (VMR.62; GT.I/112)
 12. Prager Kunstbrief.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 307 (4.7.1923) Recenze výstav (7). [Pražský dopis o umění.] Recenze výstav: 1) „Výstava grafiků Umělecké Besedy“, Umělecká beseda, Praha, červen 1923; 2) „V. výstava «Tvrdošíjných». Čapek – Hofman – Kremlička – Špála a hosté“, Krasoumná jednota pro Čechy, Praha, Dům Umělců, 24.3.–15.6.1923; 3) „II. jarní výstava 1923 A. Hoffmeistera, J. Jiříkovského, J. Laudy, F. Muziky, B. Piskače, B. Stefana, L. Süsse, K. Vaňka, A. Wachsmana“, Praha, Síň Mánesa, duben–květen 1923; 4) „Souborná výstava Maxima Kopfa“, Krasoumná jednota pro Čechy, Praha, Dům umělců, 1923; 5) „Archipenko“, Krasoumná jednota pro Čechy, Praha, Dům umělců, duben–květen 1923; 6) „Moderní německá grafika – Výstava moderních uměleckých kreseb a grafik“, Krasoumná jednota pro Čechy, Praha, Dům umělců, květen–červen 1923; 7) „66. výstava Mánesa. Francouzské umění XIX. a XX. století“, SVU Mánes, Praha, Obecní dům, 22.5.–15.7.1923. (GT.I/113; VM.I/11)
 13. Ernst Weiss: Leonore.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 335 (20.7.1923) Divadelní kritika. Zpráva o pražské předpremiéře dramatu. (GT.I/114)
 14. Levantinische Reise II.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 345 (26.7.1923) Cestopisná reportáž. [Levantská cesta II.] Část „I.“ nebyla nalezena; reportáž z cesty po Jugoslávii. (GT.I/115)
 15. Sinaia.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 355 (1.8.1923) Zpráva. O konferenci ministrů zahraničních věcí Malé dohody v rumunské Sinaji. (GT.I/116)
 16. Der Büchertisch. Sinn und Schicksal der Revolution.
  Prager Tagblatt, Prag, 48, 1923, Nr. 181 (5.8.1923), Unterhaltungs-Beilage [S.6] Knižní recenze. [Knižní stůl. Smysl a osud revoluce.] Recenze stejnojmenné knihy Hanse Kohna (E.P. Thal Verlag). (JK.II/6)
 17. Das Zeitungswesen in der Tschechoslowakischen Republik.
  Zeitungs-Verlag, Fachblatt für das gesamte Zeitungswesen, Berlin, 1923, Nr. 35 (31.8.1923), S. 763–766  [Novinářství v Československé republice.] (GT.I/117)
 18. Das Zeitungswesen in der Tschechoslowakischen Republik. Nachträge und Berichtigungen.
  Zeitungs-Verlag, Fachblatt für das gesamte Zeitungswesen, Berlin, 1923, Nr. 37 (14.9.1923), S. 806  [Novinářství v Československé republice. Doplňky a opravy.] (GT.I/118)
 19. Eine Handvoll neuer Bücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 48, 1923, Nr. 216 (16.9.1923) Knižní recenze (8). [Hrstka nových knih.] Recenze titulů – C. Schayen: „Skouluk Andaras, Berichte aus Lappland“, L. Frobenius: „Märchen aus Kordofan“, Pe-lo-thien v přebásnění Alberta Ehrensteina, Alexander S. Puschkin: „Der steinerne Gast“, Michail J. Lermontov: „Der Dämon“, Alexander Block: „Die Zwölf“, Emile Zola: „Werke“, Anatole France: „Die Blütezeit des Lebens“. (VMR.63; GT.I/119)
 20. Eine Handvoll neuer Bücher.
  Prager Tagblatt, Prag, 48, 1923, Nr. 246 (21.10.1923) Knižní recenze (6). [Hrstka nových knih.] Recenze titulů – Franz Blei: „Der Knabe Ganymed“, W. Bonsels: „Narren und Helden“, Max Brod: „Leben mit einer Göttin“, F. Hessel: „Die Kramläden des Glücks“, W. Speyer: „Wie wir einst so glücklich waren“, G. A. Bürgerův překlad Shakespeara „Macbeth“. (VMR.64; GT.I/120)
 21. Nostalgie. An die Väter. Gebet um den Traum der Schwestern. An die verwandelte Braut. An Sokrates. Gesang des letzten Menschen.
  Die Dichtung (Hg. W. Przygode), Gustav Kiepenheuer-Verlag, Potsdam, 1923, 2. Folge, 2. Buch, S. 38–43 Básně (6). [Nostalgie. Otcům. Modlitba o sen sestrám. Proměněné nevěstě. Sókratovi. Zpěv posledního člověka.] 1. báseň znovu ve svazku 2003/4. (VMR.65; GT.I/121)
 22. Französische Impressionisten in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1923, Nr. 603 (25.12.1923) Recenze výstavy. [Francouzští impresionisté v Praze.] Recenze výstavy: „72. výstava Mánesa. Francouzští mistři“, SVU Mánes, Praha, Síň Mánesa, prosinec 1923. (GT.I/122; VM.I/12)

[136/1488] nahoru

1924 [41] 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1923 1922 1921

 1. Zwei Gedichte.
  Die Lebenden (Hg. Ludwig Kunz), Flugblätter Blatt 4, Elena Gottschalk Verlag, Berlin, 1924 Básně (2). [Dvě básně.] Znovu 1966/8. (VMR.82; GT.I/156)
 2. Über das Verhältnis zwischen Tragischem und Komischem auf dem Theater (Gesammelte Aufsätze über deutsche Bühnenkunst).
  Prager Theaterbuch (Hg. C. Schluderpacher), Verlag G. Fanta Nachf., Prag 1924, S. 129–134 Esej. [O vztahu mezi tragickým a komickým divadlem (Soubor článků o německém scénickém umění).] Česky 1928/18. (VMR.83; GT.I/157)
 3. Wie du sitzest im verlassenen Zimmer…
  Prager Tagblatt, Prag, 49, 1924, Nr. 1 (1.1.1924) Báseň. [Když sedíš v opuštěném pokoji…] (VMR.67; GT.I/123)
 4. Der französisch-tschechoslowakische Vertrag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 19 (12.1.1924)  [Francouzsko-československá smlouva.] (GT.I/124)
 5. Zerstörtes Sonett.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 12 (13.1.1924), Sonntagsbeilage Nr. 2, S. 11 Báseň. [Roztříštěný sonet.] (VMR.69; GT.I/125)
 6. Benesch und die Sowjets.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 76 (9.2.1924)  [Beneš a Sověty.] (GT.I/126)
 7. An die Geliebte, die den Gruss erwidert (Erinnerung an Dante).
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 35 (10.2.1924), Sonntagsbeilage Nr. 6, S. 11 Báseň. [Milence, která opětuje pozdrav (Vzpomínka na Danta).] (VMR.70; GT.I/127)
 8. Die tschechoslowakische Reparationsschuld.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 77 (15.2.1924)  [Československý reparační dluh.] (GT.I/128)
 9. An einen Zauberkünstler.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 105 (2.3.1924) Povídka. [O kouzelníkovi.] Česky 1928/45. (GT.I/129)
 10. Bericht eines Augenzeugen.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 59 (9.3.1924) Feuilleton. [Zpráva očitého svědka.] (VMR.71; GT.I/130)
 11. Reichsdeutsche Kunst in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 149 (28.3.1924) Recenze výstavy. [Německé umění v Praze.] Recenze výstavy: „75. výstava SVU Mánes. Soudobé německé umění (Corinth, Heckel, Chagall, Kokoschka, Liebermann, Slevogt aj.)“, SVU Mánes, Praha, Síň Mánesa, březen–duben 1924. (GT.I/131; VM.I/13)
 12. Traktat von der Eitelkeit.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 95 (10.4.1924) Feuilleton. [Traktát o marnivosti.] (VMR.72; GT.I/132)
 13. Dr. Beneschs römische Reise.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 218 (9.5.1924)  [Římská cesta dr. Beneše.] (GT.I/133)
 14. Deutsche und tschechische Wirtschaft.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 219 (10.5.1924)  [Německé a české hospodářství.] (GT.I/134)
 15. Nolde-Ausstellung in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 240 (22.5.1924) Recenze výstavy. [Noldeho výstava v Praze.] Recenze výstavy: „Souborná výstava: Emil Nolde“, Krasoumná jednota pro Čechy, Praha, Dům umělců, 30.4.–18.5.1924. (GT.I/135; VM.I/14)
 16. Max Mells „Apostelspiel“ in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 245 (25.5.1924) Divadelní kritika. [„Apoštolská hra“ Maxe Mella v Praze.] (GT.I/136)
 17. [Ohne Titel].
  Vers und Prosa (Hg. F. Hessel), Berlin, 1, 1924, Nr. 6, S. 215 Básně.  (VMR.84; GT.I/158)
 18. Ewige Gegenwart.
  Prager Tagblatt, Prag, 49, 1924, Nr. 135 (8.6.1924) Báseň. [Věčná přítomnost.] (VMR.68; GT.I/137)
 19. Vorher und nachher.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 273 (11.6.1924)  [Předtím a potom.] O „kolaboračním paktu“ Itálie a ČSR (GT.I/138)
 20. Französische Ausstellung in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 273 (13.6.1924) Recenze výstavy. [Francouzská výstava v Praze.] (GT.I/139)
 21. Gebet um den Traum der Schwestern.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 140 (15.6.1924), Sonntagsbeilage Nr. 24, S. 17 Báseň. [Modlitba o sen sestrám.] (VMR.73; GT.I/140)
 22. Innerpolitische Dämmerung im Tschechenstaat.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 290 (23.6.1924)  [Vnitropolitický soumrak v českém státě.] (GT.I/141)
 23. Neue Bücher. Werfels „Verdi“.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 152 (29.6.1924), Sonntagsbeilage Nr. 26, S. 18 Knižní recenze. [Nové knihy. Werfelův „Verdi“.] Podepsáno: J. U. (JK.II/7)
 24. An die Gärten von Fiesole.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 158 (6.7.1924), Sonntagsbeilage Nr. 27, S. 17 Báseň. [Zahradám ve Fiesole.] (VMR.74; GT.I/142)
 25. Die Konferenz der Kleinen Entente.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 329 (16.7.1924)  [Konference Malé dohody.] (GT.I/143)
 26. Musil- und Shawaufführungen in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 339 (22.7.1924) Divadelní kritika. [Musilova a Shawova premiéra v Praze.] (GT.I/144)
 27. O, und die Blicke der erstaunten Frauen.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 176 (27.7.1924), Sonntagsbeilage Nr. 30, S. 11 Báseň. [Ó, a pohledy udivených žen.] (VMR.75; GT.I/145)
 28. Schriftstellerhonorare.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 192 (15.8.1924) Vyjádření stanoviska. [Spisovatelské honoráře.] Česky 1925/4. (VMR.76; GT.I/146)
 29. Rede zum Ehrengedächtnis Franz Kafkas nach dessen Bestattung bei der Prager Totenfeier.
  Das Kunstblatt (Hg. Paul Westheim), Potsdam, 8, 1924, Nr. 8, S. 250–251  [Řeč na počest Franze Kafky na pražské smuteční slavnosti po jeho pohřbu.] Znovu 1959/2 a 1983/2. (VMR.85; GT.I/159)
 30. Sende mir jetzt deine Seele.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 200 (24.8.1924), Sonntagsbeilage Nr. 34 Báseň. [Pošli mi hned svou duši.] (VMR.77; GT.I/147)
 31. Der Stern.
  Das Kunstblatt, Potsdam, 8, 1924, Nr. 9, S. 268 Báseň. [Hvězda.] (VMR.86; GT.I/160)
 32. London und die Tschechoslowakei.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 417 (5.9.1924)  [Londýn a Československo.] (GT.I/148)
 33. Kaisers „Kolportage“ in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 427 (11.9.1924) Divadelní kritika. [Kaiserova „Kolportáž“ v Praze.] (GT.I/149)
 34. Antikes Theater.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 217 (14.9.1924), Sonntagsbeilage Nr. 37 Báseň. [Antické divadlo.] (VMR.78; GT.I/150)
 35. [Ohne Titel].
  Vers und Prosa, Berlin, 1, 1924, Nr. 10, S. 361 Básně. (VMR.84; GT.I/158)
 36. Benesch im Völkerbund.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 463 (2.10.1924)  [Beneš v Lidovém svazu.] (GT.I/151)
 37. Noch bevor.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 241 (12.10.1924), Sonntagsbeilage Nr. 41 Báseň. [Ještě dříve.] (VMR.79; GT.I/152)
 38. Der haarige Affe.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 278 (27.11.1924) Knižní recenze. [Chlupatá opice.] Recenze stejnojmenného překladu O'Neillovy tragédie. (VMR.80; GT.I/153)
 39. Tschechischer Militarismus.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 561 (29.11.1924)  [Český militarismus.] (GT.I/154)
 40. Vor der Landkarte.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 97, 1924, Nr. 301 (25.12.1924) Báseň. [Nad mapou.] Znovu 1925/48 a 1993/2; česky 1969/9. (VMR.81; GT.I/155)
 41. Deutschfeindliche Romantik.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1924, Nr. 611 (31.12.1924)  [Protiněmecká romantika.] (GT.I/161)

[177/1488] nahoru

1925 [50] 1930 1929 1928 1927 1926 1924 1923 1922 1921

 1. Der „Kreidekreis“ in der Prager Kleinen Bühne.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 9 (7.1.1925) Divadelní kritika. [„Křídový kruh“ v pražské Kleine Bühne.] Recenze stejnojmenného Klabundova divadelního kusu. (GT.I/162)
 2. Archivblatt eines Selbstmörders.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 17 (11.1.1925) Úvaha. [List z archivu jednoho sebevraha.] (GT.I/163)
 3. Balkanbund und Kleine Entente.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 25 (16.1.1925)  [Balkánský svaz a Malá dohoda.] (GT.I/164)
 4. Spisovatelské honoráře.
  Právo lidu, Praha, 34, 1925, č. 18 (21.1.1925), s. 1–2 (překlad Jan Grmela) Vyjádření stanoviska. Český překlad z 1924/28. (JK.II/10)
 5. Aus einem Lehrbuch.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 57 (4.2.1925) Úvaha. [Z jedné učebnice.] (GT.I/165)
 6. Ludwig Winders „Doktor Guillotin“.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 69 (11.2.1925) Divadelní kritika. [„Doktor Guillotin“ od Ludwiga Windera.] Zpráva o premiéře v pražském Německém divadle. (GT.I/166)
 7. Schiedsgericht.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 147 (28.3.1925)  [Smírčí soud.] (GT.I/167)
 8. Prag als Kunststadt.
  Schriften des Frankfurter Messeamts, Frankfurt a. M., 1925, Nr. 17 (Tschechoslowakei. Streiflichter auf Kunst und Wirtschaft. Hg. F. Weil), S. 61–75 Kunsthistorická úvaha. [Praha jako město umění.] Praha jako kulturní centrum českých zemí, od středověku až po současnost, od památek z doby románské až ke skupině Tvrdošíjní. (VMR.108; GT.I/202; VM.I/16)
 9. Benesch und Deutschland.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 165 (8.4.1925)  [Beneš a Německo.] (GT.I/168)
 10. Píseň nestálého.
  Právo lidu, Praha, 34, 1925, č. 85 (10.4.1925), s. 2 (překlad Jan Grmela) Báseň. Český překlad „Lied des Unsteten“ z 1919/1. (JK.II/11)
 11. Waffentransit zwischen Prag und Warschau.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 199 (30.4.1925)  [Zbrojní tranzit mezi Prahou a Varšavou.] (GT.I/169)
 12. Vegesack-Uraufführung in Prag. Der Mensch im Käfig.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 201 (1.5.1925) Divadelní kritika. [Vegesackova předpremiéra v Praze. Člověk v kleci.] Recenze stejnojmenného kusu Siegfrieda Vegesacka. (GT.I/170)
 13. Dämonen der tschechischen Politik.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 222 (13.5.1925)  [Démoni české politiky.] (GT.I/171)
 14. Schlichte Dinge.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 113 (15.5.1925) Feuilleton. [Obyčejné věci.] (VMR.90; GT.I/173)
 15. Verdi.
  Die neue Bücherschau (Hg. G. Pohl), Berlin, 5, 1925, Folge 3, Nr. 6, S. 26–28 Knižní recenze. Recenze stejnojmenného románu Franze Werfela. Česky 1926/2. (VMR.107; GT.I/201)
 16. Die Bündnispolitik der Kleinstaaten.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 254 (3.6.1925)  [Spojenecká politika malých států.] (GT.I/174)
 17. Aréna.
  Právo lidu, Praha, 1925, Nr. 143 (19.6.1925) Povídka. Český překlad 1921/17. (GT.I/175)
 18. Der Schmerz des Orpheus.
  Der Auftakt, Musikblätter für die Tschechoslowakische Republik (Hg. E. Steinhard), Prag, 5, 1925, Nr. 7, S. 211–212 Esej. [Orfeova bolest.] (GT.I/204)
 19. Musik.
  Der Auftakt, Prag, 5, 1925, Nr. 7, S. 212–213 Esej. [Hudba.] (GT.I/205)
 20. Prag und der Vatikan.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 320 (11.7.1925)  [Praha a Vatikán.] (GT.I/176)
 21. Masaryk und die Sudetendeutschen.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 352 (30.7.1925)  [Masaryk a sudetští Němci.] (GT.I/177)
 22. Frankreich und die tschechische Armee.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 375 (13.8.1925)  [Francie a česká armáda.] (GT.I/178)
 23. Italienisches Glossar.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 380 (15.8.1925)  [Italský glosář.] Aforistická noticka z italských měst. Česky 1926/5. (GT.I/179)
 24. Die Aktualität Balzacs (Zum 75. Todestage).
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 191 (18.8.1925) Článek. [Balzacovské aktuality (K 75. výročí úmrtí).] (VMR.91; GT.I/180)
 25. Tao-Teking und Freimaurerei I.
  Die Drei Ringe, Monatsblätter für Freimaurerei und verwandte Gebiete (Hg. Freimaurerloge Latomia), Reichenberg i. B., 1, 1925, Nr. 7/8, S. 123–127  [Tao te ťing a svobodné zednářství.] (JK.I/1)
 26. Der Gatte des Fräuleins.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 209 (8.9.1925) Divadelní kritika. [Manžel slečny.] Recenze stejnojmenného Drégollyova kusu. (VMR.92; GT.I/181)
 27. Die rote Mühle. Erstaufführung im Neuen deutschen Theater.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 215 (15.9.1925) Divadelní kritika. [Červený mlýn. Premiéra v Novém německém divadle.] Recenze stejnojmenného Molnárova kusu (VMR.93; GT.I/182)
 28. Beneschs Schicksalsstunde.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 432 (15.9.1925)  [Benešova osudová hodina.] (GT.I/183)
 29. Klabunds „Kreidekreis“ (Neueinstudierung).
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 219 (19.9.1925) Divadelní kritika. [Klabundův „Křídový kruh“ (Nové nastudování).] (VMR.94; GT.I/184)
 30. Pirandello „Der Mann – Das Tier und die Tugend“ (Erstaufführung in der Kleinen Bühne).
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 220 (20.9.1925) Divadelní kritika. [Pirandellův „Muž – zvíře a ctnost“ (Premiéra v Kleine Bühne).] (VMR.95; GT.I/185)
 31. Das Prager Angebot.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 452 (26.9.1925)  [Pražská nabídka.] (GT.I/186)
 32. Sári Fedáks „Antonia“. Ensemblegastspiel des Wiener Deutsches Volkstheaters.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 226 (27.9.1925) Divadelní kritika. [„Antonie“ Sáriho Fedáka. Vystoupení hostujícího souboru vídeňského Deutsches Volkstheater.] (VMR.96; GT.I/187)
 33. Die Steiner-Mädeln von Eugen Heltai.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 227 (30.9.1925) Divadelní kritika. [Steinerova děvčata od Eugena Heltaie.] (VMR.97; GT.I/188)
 34. Das Werk Jan Zrzavýs.
  Ausstellungskatalog: „Jan Zrzavy – Gemälde. Plakate der I. V.“, Der Sturm, Direktion: Herwarth Walden, 145. Ausstellung, Berlin, Oktober 1925, Ständige Kunstausstellung, Berlin W 9, Postdamer Strasse 134a, 8° Studie. [Dílo Jana Zrzavého.] Znovu ve svazku 2003/4; česky ve svazku 2003/4. (VMR.89; GT.I/172; VM.I/15)
 35. Max Halbes „Jugend“. Zum 60. Geburtstag des Dichters in der Kleinen Bühne.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 321 (4.10.1925) Divadelní kritika. [„Mládí“ Maxe Halba. K 60. narozeninám básníka v Kleine Bühne.] (VMR.98; GT.I/189)
 36. Die tschechische Wehrmacht.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1925, Nr. 484 (15.10.1925)  [Česká armáda.] (GT.I/190)
 37. Sudetendeutsche Zersplitterung.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1925, Nr. 509 (30.10.1925)  [Sudetoněmecká roztříštěnost.] (GT.I/191)
 38. Schicksale.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 262 (11.11.1925) Feuilleton. [Osudy.] (VMR.99; GT.I/192)
 39. Umschwung in der Tschechoslowakei.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1925, Nr. 542 (19.11.1925)  [Nečekaný obrat v Československu.] (GT.I/193)
 40. Lady Fanny und die Dienstbotenfrage. Neues deutsches Theater.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 278 (29.11.1925) Divadelní kritika. [Lady Fanny a otázka služebnictva. Nové německé divadlo.] Recenze stejnojmenné veselohry Jerome K. Jerome. (VMR.100; GT.I/194)
 41. Georg Kaiser: „Der mutige Seefahrer“. Erstaufführung in der Kleinen Bühne.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 279 (1.12.1925) Divadelní kritika. [Georg Kaiser: „Odvážný mořeplavec“. Premiéra v Kleine Bühne.] (VMR.101; GT.I/195)
 42. Café „Arco“.
  Prager Tagblatt, Prag, 50, 1925, Nr. 284 (6.12.1925), Beilage Úvaha. [Kavárna „Arco“.] Část přeložena do češtiny ve svazku 2003/4 (s. 274) (VMR.87; GT.I/196)
 43. Neue Männer in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 592 (18.12.1925)  [Noví muži v Praze.] (GT.I/197)
 44. Griechischer Torso.
  Prager Tagblatt, Prag, 50, 1925, Nr. 300 (25.12.1925) Báseň. [Řecké torzo.] Znovu 1928/39 a 1938/13. (VMR.88; GT.I/198)
 45. Mädchenbegräbnis.
  Berliner Börsen-Courier, 1925, Nr. 603 (25.12.1925) Povídka. [Pohřeb dívky.] První dílčí verze pozdější povídky „Spiele und Tränen“, 1929/5. (GT.I/199)
 46. Feuerprobe.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 98, 1925, Nr. 300 (25.12.1925) Povídka. [Cvičný poplach.] Druhá dílčí verze pozdější povídky „Spiele und Tränen“, 1929/5; česky 1927/22. (VMR.102; GT.I/203)
 47. Irrwege des tschechischen Staatsgedankens.
  Zeitschrift für Politik (Hg. R. Schmidt und A. Grabowsky), Berlin, 1925, Bd. 14, S. 515–531  [Bludné cesty české státnosti.] Pod pseudonymem: Johann Urban. (VMR.106; GT.I/200)
 48. Vor der Landkarte.
  Europa-Almanach (Hg. Carl Einstein, Paul Westheim), Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam, 1925, S. 224 Báseň. [Nad mapou.] Znovu 1993/2 (VMR.103; GT.I/206)
 49. Das tschechisch-deutsche Problem einst und jetzt.
  Preußische Jahrbücher (Hg. W. Schotte), Berlin, 1925, Bd. 200, Nr. 1, S. 1–12 Esej. [Česko-německý problém dříve a nyní.] (VMR.103; GT.II/1919)
 50. Entgegnung.
  Preußische Jahrbücher, Berlin, 1925, Bd. 201, Nr. 2, S. 235–236 Povídka. [Odpověď.] Urzidil reaguje na článek v časopisu „Kulturwille“, Berlín 1925, v němž novinář Skala polemizoval s jeho líčením postavení Lužických Slovanů (v eseji 1925/49). (VMR.105; GT.II/1919)

[227/1488] nahoru

1926 [28] 1930 1929 1928 1927 1925 1924 1923 1922 1921

 1. Die Ruinen von Athen.
  Auf Grund des Originaltextes von A. v. Kotzebue erneuert durch Johannes Urzidil, Musik von L. v. Beethoven, Op. 113, 1812/1926, Universal-Edition A. G., Nr. 8721, Wien–New York, 1926, (8 S.), 8° Nová úprava libreta. [Athénské zříceniny.] Nová úprava původního Kotzebueova textu. Klavírní výtah byl poprvé proveden v Novém německém divadle v Praze pod vedením Alexandra von Zemlinského. (VMR.109; GT.I/207)
 2. Verdi.
  Kmen, Praha, 1926, č. 1, s. 236–238 (překlad Erik A. Saudek) Knižní recenze. Recenze románu Franze Werfela. Český překlad 1925/15. (GT.I/231)
 3. Tschechoslowakische Wirtschaftsfragen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1926, Nr. 32 (20.1.1926)  [Československé hospodářské otázky.] (GT.I/208)
 4. Die neue Bücherschau.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 99, 1926, Nr. 21 (24.1.1926), Sonntagsbeilage Nr. 4 Recenze. [Knižní novinky.] Recenze stejnojmenného kritického periodika. (VMR.112; GT.I/209)
 5. Italský glosář.
  Topičův sborník, Praha, 13, 1925–26, sv. 4 (měsíc?, rok?), s. 154–155 (z rukopisu přeložil Jan Grmela)  Český překlad 1925/23. (GT.I/229)
 6. Sprachenterror.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1926, Nr. 73 (12.2.1926)  [Jazykový teror.] (GT.I/210)
 7. Der deutsche Geist in den Strassen Prags.
  Illustrierte Zeitung, Leipzig, 1926, Nr. 4223 (18.2.1926), S. 222 Uměleckohistorická úvaha. [Německý duch v ulicích Prahy.] Esej o pražské architektuře od gotiky po baroko (5 čb. foto Z. Reache v textu). Část později publikovaného 1929/12. (VMR.118; GT.I/211; VM.I/17)
 8. Agrarier und Sozialdemokraten.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1926, Nr. 143 (26.3.1926)  [Agrárníci a sociální demokraté.] (GT.I/212)
 9. Die tschechische Diktatur.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1926, Nr. 232 (21.5.1926)  [Česká diktatura.] (GT.I/213)
 10. Der Freimaurer und die Politik.
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 2, 1926, Nr. 6, S. 85–87  [Svobodné zednářství a politika.] (JK.I/2)
 11. Die Deutschen im Osten der Republik.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 99, 1926, Nr. 152 (27.6.1926), 26. Unterhaltungsblatt Knižní recenze. [Němci na východě republiky.] (VMR.113; GT.I/214)
 12. Der Sokolkongress.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1926, Nr. 296 (29.6.1926)  [Všesokolský slet.] (GT.I/215)
 13. Tschechen und Sudetendeutsche.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1926, Nr. 300 (2.7.1926)  [Češi a sudetští Němci.] (GT.I/216)
 14. Schöpferische Kunstbetrachtung.
  Deutsche Kunst und Dekoration (Hg. A. Koch), Darmstadt, 29, 1925–26, Bd. 58 (April 1926–September 1926), Nr. 11 (August), S. 306–313 Esej. [Tvůrčí umělecké úvahy.] (VMR.120; GT.I/228; VM.I/18)
 15. Die Affäre Gajda.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1926, Nr. 398 (26.8.1926)  [Gajdova aféra.] (GT.I/217)
 16. Van Gogh v Arles.
  Tribuna, Praha, 8, 1926, č. 218 (15.9.1926)  Znovu (v novém překladu) 1935/61; německy 1928/11. (GT.I/230; VM.I/19)
 17. Die Magie des Unvollendeten.
  Deutsche Kunst und Dekoration (Hg. A. Koch), Darmstadt, 29, 1925–26, Bd. 58 (April 1926–September 1926), Nr. 10, S. 212–217 Esej. [Magie nedokončeného.] Znovu 1928/42. (VMR.119; GT.I/227)
 18. Beneschs Feinde.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1926, Nr. 441 (22.9.1926)  [Benešovi odpůrci.] (GT.I/218)
 19. Versagung und Besitz.
  Prager Tagblatt, Prag, 51, 1926, Nr. 228 (26.9.1926) Báseň. [Stav selhání a majetek.] (VMR.110; GT.I/219)
 20. Tao-Teking und Freimaurerei II.
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 2, 1926, Nr. 10, S. 167–169  [Tao te ťing a svobodné zednářství II..] (JK.I/3)
 21. Das Wunder von Lourdes.
  Prager Tagblatt, Prag, 51, 1926, Nr. 234 (3.10.1926) Feuilleton. [Lourdský zázrak.] Znovu 1936/131; česky 1927/29. (VMR.111; GT.I/220)
 22. Sudetendeutscher Aktivismus.
  Berliner Börsen-Courier, 1926, Nr. 481 (14.10.1926)  [Sudetoněmecký aktivismus.] (GT.I/221)
 23. Praktisches Künstlertum.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 99, 1926, Nr. 244 (15.10.1926) Feuilleton. [Praktická umění.] Česky 1928/4. (VMR.114; GT.I/222)
 24. Tao-Teking und Freimaurerei III.
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 2, 1926, Nr. 11, S. 186–188  [Tao te ťing a svobodné zednářství III.] (JK.I/4)
 25. Vormärzliche Prager Spiesserlokale.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 99, 1926, Nr. 274 (21.11.1926) Feuilleton. [Pražské zábavní místnosti doby předbřeznovské.] (VMR.115; GT.I/223)
 26. Affärismus.
  Berliner Börsen-Courier, 1926, Nr. 561 (2.12.1926)  [Aférismus.] (GT.I/224)
 27. Den Sopran einer Sängerin.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 99, 1926, Nr. 303 (25.12.1926), Weihnachtsbeilage Báseň. [Na soprán jedné pěvkyně.] Věnováno Jarmile Novotné. (VMR.116; GT.I/225)
 28. Veränderungen des Prager Stadtbildes.
  Alt-Prager Almanach (Hg. P. Nettl), Die Bücherstube Dr. Paul Steindler–Julius Bunzl-Federn, Prag, 1926, Dezember, S. 140–154 Esej. [Proměny obrazu města Prahy.] (VMR.117; GT.I/226; VM.I/20)

[255/1488] nahoru

1927 [34] 1930 1929 1928 1926 1925 1924 1923 1922 1921

 1. Stimme Carusos aus dem Grammophon.
  Der Auftakt, Musikblätter für die Tschechoslowakische Republik (Hg. E. Steinhard), Prag, 7, 1927, Nr. 1, S. 16 Báseň. [Carúsův hlas z gramofonu.] (VMR.129; GT.I/251)
 2. Neue Bücher. Kiepenheuers neue „Liebhaberbibliothek“.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 100, 1927, Nr. 13 (16.1.1927), 3. Unterhaltungsblatt, S. 14 Knižní recenze. [Nové knihy. Kiepenheuerova nová „Milostná knihovna“.] (VMR.122; GT.I/232)
 3. Tschechen und Slowaken.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 35 (22.1.1927)  [Češi a Slováci.] (GT.I/233)
 4. Ariosa von Händel. Abend mit Lea Rosen. Für Ludwig Hardt.
  Prager Tagblatt, Prag, 52, 1927, Nr. 19 (23.1.1927) Básně (3). [Händelova Ariosa. Večer s Leou Rosen. Ludwigu Hardtovi.] (VMR.121; GT.I/234)
 5. Franko-Spanische Eindrücke.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 100, 1927, Nr. 25 (30.1.1927), Jahrhundertausgabe, Beilage Nr. 7, S. 3 Cestopisná črta. [Franko-španělské dojmy.] (VMR.123; GT.I/235)
 6. Entwurzelung der Kleinen Entente.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 53 (2.2.1927)  [Vyvrácení Malé dohody.] (GT.I/236)
 7. Van Goghs soziale Poesie.
  Hochschulwissen (Hg. R. Löhrl), Warnsdorf, 5, 1927, Nr. 3, S. 138–146 Esej. [Van Goghova sociální poezie.] Znovu 1927/13 a 1928/2; česky 1927/27. (GT.I/255; VM.I/25)
 8. Tschechische Militärpolitik.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 103 (3.3.1927)  [Česká vojenská politika.] (GT.I/237)
 9. Der Weltkreis.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 105 (4.3.1927) Knižní recenze. [Světa kraj.] Recenze díla Hanse Kaudera. (GT.I/238)
 10. Prager Uraufführungen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 111 (8.3.1927) Divadelní kritika. [Pražské předpremiéry.] (GT.I/239)
 11. Dome am Rhein.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 100, 1927, Nr. 60 (12.3.1927) Cestopisná reportáž. [Dómy na Rýnu.] Znovu 1929/24. (VMR.124; GT.I/240)
 12. Ein böses Lehrbuch. Die Erziehung zum tschechoslowakischen Soldaten.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 145 (27.3.1927)  [Špatná učebnice. Výchova československého vojáka.] O služebních předpisech československé armády. (GT.I/241)
 13. Van Goghs soziale Poesie.
  Das Kunstblatt (Hg. P. Westheim), Potsdam, 11, 1927, Nr. 4, S. 149–153 Esej. [Van Goghova sociální poezie.] (VMR.133; GT.I/255; VM.I/24)
 14. Umfrage der Prager Zeitschrift „Die Wahrheit“ unter Prager Dichtern über ihre Arbeitsweise und ihr Verhältnis zum Prager Publikum.
  Die Wahrheit (Hg. A. Rev), Prag, 6, 1927, Nr. 8 (15.4.1927), S. 4–8 Odpověď na anketu. [Anketa pražského časopisu Die Wahrheit mezi pražskými básníky o jejich pracovním způsobu a vztahu k pražskému publiku.] Odpovídali: Friedrich Adler, Oskar Baum, Max Brod, Karel Čapek, Paul Leppin, Otto Pick, Hugo Salus, Fráňa Šrámek, Johannes Urzidil, Ludwig Winder. (GT.I/264)
 15. Die Liebenden und der Abgrund.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 100, 1927, Nr. 91 (17.4.1927), Osterbeilage Báseň. [Milenci a propast.] (VMR.125; GT.I/242)
 16. Die Welt Pablo Picassos.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 100, 1927, Nr. 106 (5.5.1927) Knižní recenze. [Svět Pabla Picassa.] Recenze knihy – Oskar Schürer: „Pablo Picasso“, Klinkhardt-Biermann, Berlin–Leipzig 1927. (VMR.126; GT.I/243+265; VM.I/21)
 17. Vor Masaryks Wiederwahl.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 229 (18.5.1927)  [Masarykovo znovuzvolení.] (GT.I/244)
 18. Verjüngungskur der Kleinen Entente.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 233 (20.5.1927)  [Omlazovací kůra pro Malou dohodu.] (GT.I/245)
 19. Die Präsidentenwahl.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 245 (28.5.1927)  [Volba prezidenta.] (GT.I/246)
 20. Oskar Schürer: Pablo Picasso.
  Die Literarische Welt (Hg. Willy Haas), Berlin, 3, 1927, Nr. 22, S. 6 Knižní recenze. Recenze knihy – Oskar Schürer: „Pablo Picasso“, Klinkhardt-Biermann, Berlin–Leipzig 1927. (VMR.136; GT.I/259; VM.I/28)
 21. Alexander Lernet-Holenia: Alkestis. Uraufführung am Prager Deutschen Theater.
  Die Literarische Welt, Berlin, 3, 1927, Nr. 22, S. 7 Divadelní kritika. [Předpremiéra v pražském Německém divadle.] (GT.I/266)
 22. Poplach na zkoušku.
  Tribuna, Praha, 1927, č. 154 (30.6.1927) Povídka. Český překlad „Feuerprobe“, 1925/46; jedno z prvních znění povídky „Spiele und Tränen“, 1929/5. (GT.I/261)
 23. Absolutes und relatives Publikum.
  Das Kunstblatt, Potsdam, 11, 1927, Nr. 8, S. 299–302 Esej. [Absolutní a relativní publikum.] (VMR.134; GT.I/257; VM.I/27)
 24. Prag und die Kurie.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 395 (25.8.1927)  [Praha a kurie.] (GT.I/247)
 25. Kleist in Böhmen. Zu des Dichters 150. Geburtstag.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 100, 1927, Nr. 244 (14.10.1927) Esej. [Kleist v Čechách. Ke 150. výročí básníkova narození.] (VMR.127; GT.I/248)
 26. Tschechischer Militarismus.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1927, Nr. 515 (3.11.1927)  [Český militarismus.] (GT.I/249)
 27. Van Goghova sociální poesie.
  Nová svoboda (red. R. Bechyně), Praha, 4, 1927, č. 48, s. 762–764 (překlad Jan Grmela) Esej. Český překlad 1927/7; část znovu ve svazku 2003/4 (s. 346–347). (GT.I/256; VM.I/26)
 28. Oko Sicilie.
  Tribuna, Praha, 1927, č. 284 (4.12.1927) Cestopisná črta. Německy 1928/14. (GT.I/262)
 29. Zázrak lourdský.
  Přítomnost (red. Ferdinand Peroutka), Praha, 4, 1927, č. 50, s. 793–794  Český překlad 1926/21. (GT.I/260)
 30. Das verteilte Herz.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 100, 1927, Nr. 305 (25.12.1927), Weihnahtsbeilage Báseň. [Rozdělené srdce.] (VMR.128; GT.I/250)
 31. Das Prager Deutsche Theater und die Auslandskritik.
  Der Auftakt, Prag, 7, 1927, Nr. 11, S. 288–290 Kritická úvaha. [Pražské Německé divadlo a zahraniční kritika.] (VMR.130; GT.I/252)
 32. Gotische Antlitze.
  Alt-Prager Almanach (Hg. Paul Nettl), Verlag der Bücherstube, Prag, 1927, S. 103–111 Esej. [Gotické tváře.] Esej o sochařské výzdobě chrámu sv. Víta v Praze. (VMR.131; GT.I/253; VM.I/22)
 33. Die Bedeutung der Symmetrie für das Kunstwerk.
  Deutsche Kunst und Dekoration, Darmstadt, 30, 1927, Bd. 59, Nr. 5, S. 306–309 Esej. [Význam symetrie pro umělecké dílo.] Znovu 1929/33. (VMR.132; GT.I/254; VM.I/23)
 34. Masaryk Redivivus.
  Preußische Jahrbücher (Hg. W. Heynen), Berlin, Bd. 209, S. 201–207 Politický článek. Pod pseudonymem: Johann Urban (VMR.135; GT.I/258)

[289/1488] nahoru

1928 [45] 1930 1929 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921

 1. Weltbürgerlicher Simultanismus.
  Horizont, Revue současné kultury v Československu (red. Václav Roštlapil), Brno, 1, 1927, č. 10 (leden 1928), s. 176–177 Esej. [Kosmopolitní simultanismus.] Esej o vlivu nových technologií a médií na poslání umění. (GT.I/302; VM.I/29)
 2. Van Goghs soziale Poesie.
  Die Wahrheit, Prag, 7, 1928, Nr. 1, S. 6–7  [Van Goghova sociální poezie.] (GT.I/304; VM.I/30)
 3. [Ohne Titel].
  Die Horen (Hg. H. M. Elster), Berlin, 5, 1928, Bd. 1, S. 198–203 Básně. (VMR.161; GT.I/299)
 4. Praktická umění.
  Tribuna, Praha, 10, 1928, Nr. 25 (29.1.1928) Feuilleton. Český překlad 1926/23. (GT.I/267)
 5. Das Nachtmahl der Heiligen und der Mythus der Hände. Argumentationen zu Leonardos Abendmahlsbild.
  Die Horen, Berlin, 5, 1928, Bd. 2, Nr. 7, S. 593–599 Filozofický esej. [Večeře svatých a mýtus rukou. Argumentace k Leonardově Poslední večeři.] Znovu 1929/9 a 1936/88; česky 1929/19. (VMR.162; GT.I/300; VM.I/37)
 6. Reingewinne.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 101, 1928, Nr. 40 (16.2.1928) Reflexe. [Výtěžky.] Česky 1928/24. (VMR.141; GT.I/268)
 7. Signal zur Verwirklichung freimaurerischen Weltbürgertums.
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 4, 1928, Nr. 3, S. 52–55  [Signál k uskutečnění zednářského světoobčanství.] (JK.I/5)
 8. Kettenspruch (Hoch über allen Gegnerschaften der Welt…).
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 4, 1928, Nr. 3, S. 58 Báseň. [Řetěz-průpověď (Nad všechna protivenství světa…).] Předneseno v lóži „Harmonie“ u příležitosti 2. února 1928. (JK.I/6)
 9. Kranke Staatsmänner.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1928, Nr. 141 (23.3.1928)  [Nemocní státníci.] (GT.I/270)
 10. Faust a německá kultura.
  Rozpravy Aventina, Čtrnáctideník pro kulturu, literaturu, umění a kritiku (red. O. Štorch-Marien a Vilém Závada), Praha, 3, 1927–28, č. 15 (29.3.1928), s. 180–181 Esej. Psáno pro Rozpravy Aventina. Německy 1928/41. (GT.I/263; JK.II/12)
 11. Van Gogh in Arles.
  Das Tagebuch (Hg. L. Schwarzschild), Berlin, 9, 1928, Nr. 15, S. 635–637 Uměleckohistorická úvaha. [Van Gogh v Arles.] (VMR.159; GT.I/297; VM.I/36)
 12. Auferstehung.
  Deutsche Zeitung Bohemia, 101, 1928, Nr. 85 (8.4.1928), Osterbeilage Báseň. [Vzkříšení.] Znovu 1930/39, 1931/1; česky 1939/8. (VMR.142; GT.I/271)
 13. Was blieb uns von Ulrike?.
  Deutsche Zeitung Bohemia, 101, 1928, Nr. 92 (17.4.1928) Feuilleton. [Co nám zůstalo po Ulrice?] (VMR.143; GT.I/272)
 14. Das Auge Siziliens.
  Prager Tagblatt, Prag, 53, 1928, Nr. 98 (24.4.1928) Feuilleton. [Oko Sicílie.] Předtím připomínka o Urzidilově přednášce v Uranii. Znovu 1932/30. (VMR.137; GT.I/273)
 15. Über den Rhythmus.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 101, 1928, Nr. 99 (25.4.1928) Esej. [O rytmu.] Znovu 1928/19. (VMR.144; GT.I/274; VM.I/31)
 16. Grundsätzliches über die Kunst und den Künstler.
  Deutsche Kunst und Dekoration, Darmstadt, 31, 1927–28, Bd. 62 (April 1928–September 1928), Nr. 8 (Mai), S. 78–83 Esej. [To podstatné o umění a umělci.] Znovu 1928/43 a 1930/23. (VMR.157; VM.I/32)
 17. Tschechische Widersprüche.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1928, Nr. 207 (4.5.1928)  [České rozpory.] (GT.I/275)
 18. Tragické a komické divadlo.
  Nová svoboda, Praha, 5, 1928, č. 6, s. 91–92  Český překlad z 1924/2. (GT.I/303)
 19. Über den Rhythmus.
  Das Kunstblatt, Berlin, 12, 1928, Nr. 7, S. 201–204 Esej. [O rytmu.] (VMR.144; VM.I/33)
 20. Leonce und Lena. Fünfter literarischer Abend.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 101, 1928, Nr. 161 (8.7.1928) Divadelní kritika. [Leonce a Lena. Pátý literární večer.] Recenze stejnojmenného kusu Georga Büchnera. (VMR.145; GT.I/276)
 21. Die Todesfahrt der Dorothy Collins.
  Deutsche Zeitung Bohemia, 101, 1928, Nr. 162 (10.7.1928) Divadelní kritika. [Jízda smrti Dorithy Collins.] Recenze stejnojmenného kusu W. Brynese. (VMR.146; GT.I/277)
 22. Scheidende Theaterleute. Schauspielerabschied.
  Deutsche Zeitung Bohemia, 101, 1928, Nr. 167 (15.7.1928) Úvaha. [Divadelníci odcházejí. Herecké rozloučení.] (VMR.147; GT.I/278)
 23. Schwänke des Hans Sachs (Sechster literarischer Abend in der Kleinen Bühne).
  Deutsche Zeitung Bohemia, 101, 1928, Nr. 174 (24.7.1928) Divadelní kritika. [Žerty Hanse Sachse (Šestý literární večer v Kleine Bühne).] (VMR.148; GT.I/279)
 24. Výtěžky.
  Tribuna, Praha, 1928, č. 178 (29.7.1928) Esej. Český překlad „Reingewinne“, 1928/6. (GT.I/269)
 25. Nadelstiche. Offener Brief eines Sudetendeutschen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1928, Nr. 354 (31.7.1928)  [Popíchnutí. Otevřený dopis jednoho sudetského Němce.] (GT.I/280)
 26. Kettenspruch (Zum Johannisfest 1928 der vier Prager Logen) (Die Kette verbindet nur Bruder mit Bruder…).
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 4, 1928, Nr. 7/8, S. 170 Báseň. [ (Ke svatojánské slavnosti čtyř pražských lóží 1928) (Řetěz spojuje jen bratra s bratrem…).] (JK.I/7)
 27. Was von einer grossen Leidenschaft übrigblieb. Auf den Spuren der Ulrike von Levetzow.
  Die Literarische Welt, Berlin, 4, 1928, Nr. 35, S. 3 Literárněhistorický esej. [Co zůstane z velké vášně. Po stopách Ulriky von Levetzow.] (VMR.160; GT.I/298)
 28. [Ohne Titel]. (5 Sätze mit Überlegungen zum Wesen von Kunst und Kunstgewerbe im Anschluß an den Artikel von Leo Adler: „Ueber Sachlichkeit und Form. Eine kurze Definition des Unterschiedes“.)
  Innen-Dekoration (Hg. A. Koch), Darmstadt, 39, 1928, September, S. 365  Odstavec připojený k článku Leo Adlera [O věcnosti a formě. Krátká definice rozdílu]. (GT.IV/1928)
 29. Besuch in St. Paul.
  Prager Tagblatt, Prag, 53, 1928, Nr. 251 (21.10.1928) Cestopisná črta. [Návštěva v St. Paul.] Znovu 1929/3; česky 1928/31. (VMR.138; GT.I/281)
 30. Deutsche Literatur in der Tschechoslowakei.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 101, 1928, Nr. 257 (28.10.1928) Literární studie. [Německá literatura v Československu.] (VMR.149; GT.I/284)
 31. Návštěva v St. Paul.
  Rozpravy Aventina, Praha, 4, 1928, s. 75–76 (překlad Věra Petříková) Cestopisná črta. Český překlad z 1928/29. (GT.I/282)
 32. Tschechischer Wirtschaftskrieg.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1928, Nr. 499 (24.10.1928)  [Česká hospodářská válka.] (GT.I/283)
 33. Opferung.
  Deutsche Zeitung Bohemia, 101, 1928, Nr. 263 (4.11.1928), 45. Unterhaltungsblatt Báseň. [Obětování.] (VMR.150; GT.I/285)
 34. Dépendance der Hölle.
  Prager Tagblatt, Prag, 53, 1928, Nr. 269 (11.11.1928) Cestopisná črta. [Náležet peklu.] Česky 1929/13. (VMR.139; GT.I/286)
 35. Sonnenwende.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 101, 1928, Nr. 281 (25.11.1928), 48. Unterhaltungsblatt Báseň. [Slunovrat.] (VMR.151; GT.I/287)
 36. Neugruppierung in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1928, Nr. 599 (22.12.1928)  [Přeskupování v Praze.] (GT.I/288)
 37. Gnade des Daseins.
  Prager Tagblatt, Prag, 53, 1928, Nr. 305 (25.12.1928) Báseň. [Milost bytí.] (VMR.140; GT.I/289)
 38. Die Rettung.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 101, 1928, Nr. 305 (25.12.1928), Weihnachtsbeilage Dramatická scéna. [Záchrana.] (VMR.152; GT.I/290)
 39. Vier Gedichte: Das verteilte Herz. Griechischer Torso. Zwischen zwei Gebeten. An der Wende.
  Witiko (Hg. J. Stauda, E. Mühlberger), Eger, 1928, Bd. 1, S. 108–109 Básně (4). [Čtyři básně: Rozdělené srdce. Řecké torzo. Mezi dvěma modlitbami. Na rozhraní.] (VMR.153; GT.I/291)
 40. Heilige oder Göttinnen.
  Freie Welt (Hg. E. Zenker), Gablonz, 8, 1928, Nr. 181, S. 48–53 Filozofický esej. [Světice nebo bohyně.] (VMR.154; GT.I/292)
 41. Faust und das Deutschtum.
  Freie Welt, Gablonz, 8, 1928, Nr. 189, S. 304–308 Literarische Esej. [Faust a němectví.] Německá verze textu 1928/10. (VMR.155; GT.I/293)
 42. Die Magie des Unvollendeten.
  Freie Welt, Gablonz, 9, 1928–29, Nr. 196 (7.9.1928), S. 133–137 Esej. [Magie nedokončeného.] (VMR.156; GT.I/294; VM.I/34)
 43. Grundsätzliches über die Kunst und den Künstler.
  Freie Welt, Gablonz, 9, 1928–29, Nr. 198, S. 205–209 Esej. [To podstatné o umění a umělci.] (VMR.157; GT.I/295; VM.I/35)
 44. Gedanken über Rhythmus und Rezitation.
  Freie Welt, Gablonz, 9, 1928–29, Nr. 203, S. 363–368 Esej. [Myšlenky o rytmu a přednesu.] (VMR.158; GT.I/296)
 45. O kouzelníkovi.
  Sever a východ, Praha, 4, 1928, s. 198–200 (překlad Jan Grmela) Povídka. Český překlad z 1924/9. (GT.I/301)

[334/1488] nahoru

1929 [35] 1930 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921

 1. paul klee und die zöllner.
  Bauhaus, Vierteljahr-Zeitschrift für Gestaltung (Hg. Hannes Meyer), Bauhaus Dessau, 3, 1929, Nr. 1 (Januar), S. 12  [Paul Klee a celníci.] Česky ve svazku 2003/4 (s. 311). (VM.I/38)
 2. Der Rhythmus des Lebens.
  Innen-Dekoration, Darmstadt, 40, 1929, Januar, S. 26  [Rytmus života.] (GT.IV/1929)
 3. Besuch in St. Paul (Südfrankreich).
  Deutsch-französische Rundschau, Berlin, 2, 1929, Nr. 1, S. 10–13 Uměleckohistorická úvaha. [Návštěva v St. Paul (jižní Francie).] (VMR.183; GT.I/328; VM.I/39)
 4. Drei Gedichte: Sonnenwende. Feuerstätte. Gnade des Daseins.
  Witiko, Eger, 1929, Bd. 2, S. 128–129 Básně (3). [Tři básně: Slunovrat. Spáleniště. Milost bytí.] (VMR.174; GT.I/320)
 5. Spiele und Tränen.
  Witiko, Eger, 1929, Bd. 2, S. 233–240 Novela. [Hry a slzy.] První vydání úplného znění, definitivní znění v souboru 1956/1. (VMR.175; GT.I/321)
 6. Zwei Gedichte: Vor dem Spiegel. Entfremdung.
  Witiko, Eger, 1929, Bd. 2, S. 241–242 Básně (2). [Dvě básně: Před zrcadlem. Odcizení.] (VMR.176; GT.I/320)
 7. Daumier, der Mann von heute.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 102, 1929, Nr. 37 (12.2.1929)  [Daumier, muž dneška.] K 50. výročí úmrtí Henri Daumiera. (VMR.166; GT.I/305; VM.I/40)
 8. Kettenspruch anlässlich des 200. Geburtstages G. E. Lessings (Wo der ringende Geist…).
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 5, 1929, Nr. 3, S. 43 Báseň. [ u příležitosti 200. výročí narození G. E. Lessinga (Kde zápasící duch…).] (JK.I/8)
 9. Das Nachtmahl der Heiligen und der Mythus der Hände. Argumentationen zu Leonardos Abendmahlbild.
  Hochschulwissen, Warnsdorf, 6, 1929, Nr. 3, S. 176–180 Esej. [Večeře svatých a mýtus rukou. Argumentace k Leonardově Poslední večeři.] (VMR.178; GT.I/323; VM.I/41)
 10. Brockdorffs-Rantzaus letzter Brief.
  Prager Tagblatt, Prag, 54, 1929, Nr. 54 (3.3.1929) Psychologická studie. [Poslední dopis Brockdorffa-Rantzau.] (VMR.163; GT.I/306)
 11. Zeitgenossinnen.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 102, 1929, Nr. 66 (17.3.1929), Sonntagsbeilage Skica. [Současnice.] O Eleonoře Duseové. (VMR.167; GT.I/307)
 12. Der deutsche Geist in den Strassen Prags.
  Der Auslandsdeutsche (Hg. Deutsches Auslandsinstitut), Stuttgart, 12, 1929, Nr. 20, S. 681–682 Esej. [Německý duch v ulicích Prahy.] Znění není totožné se stejnojmennou statí z 1926/7. (VMR.182; GT.I/327; VM.I/47)
 13. Pekelný ráj.
  Právo lidu, Praha, č. 132 (6.6.1929) Cestopisná črta. Český překlad z 1928/34. (GT.I/308)
 14. Anketa o Moderní galerii.
  Musaion, Měsíční revue pro výtvarné umění (red. František Muzika a Otakar Štorch-Marien), Aventinum, Praha, 1929–30, č. 6 (červenec 1929), s. 126–127 Odpověď na anketu. Všechny příspěvky bez samostatného názvu. Odpovídali: Josef Čapek, Karel Čapek, Emil Filla, Otokar Fischer, Josef Hora, Jiří Karásek ze Lvovic, Josef Kodíček, Vincenc Kramář, Rudolf Kremlička, Jiří Mahen, František Muzika, Stanislav K. Neumann, Vítězslav Nezval, Jaromír Pečírka, Vlastimil Rada, Jaroslav Seifert, Oskar Schürer, František X. Šalda, Josef Šíma, Karel Teige, Jan Thon, Johannes Urzidil, Vladislav Vančura, Jan Zrzavý. Část Urzidilova příspěvku znovu 1940/16 a ve svazku 2003/4 (s. 296). (VM.I/43)
 15. Der Mann, der seinen Namen änderte. Wallace-Premiere in der Kleinen Bühne.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 102, 1929, Nr. 156 (5.7.1929) Divadelní kritika. [Muž, který si změnil jméno. Wallaceova premiéra v Kleine Bühne.] (VMR.168; GT.I/309)
 16. Klubleute.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 102, 1929, Nr. 158 (9.7.1929) Divadelní kritika. [Lidé z klubu.] Recenze stejnojmenného kusu Fr. Fredericha. (VMR.169; GT.I/310)
 17. Die seltsamen Seiltänzer.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 102, 1929, Nr. 163 (14.7.1929) Próza. [Podivuhodný provazochodec.] (VMR.170; GT.I/311)
 18. Zuckmayers „Katharina Knie“. Erstaufführung im Neuen Deutschen Theater.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 102, 1929, Nr. 163 (14.7.1929) Divadelní kritika. [Zuckmayerova „Katharina Knie“. Premiéra v Novém německém divadle.] (VMR.171; GT.I/312)
 19. Večeře svatých a mythus rukou (Argumentace k Leonardově Večeři Páně).
  Musaion, Aventinum, Praha, 1929–30, č. 7 (září 1929), s. 160–165 (překlad V[ěra]. P[etříková].) Esej. Český překlad z 1928/5, část znovu ve svazku 2003/4 (s. 337–338). (VM.I/44; GT.III/1929)
 20. Tschechoslowakische Reparationen.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1929, Nr. 417 (7.9.1929)  [Československé reparace.] (GT.I/313)
 21. Gruss im Dunkeln.
  Prager Tagblatt, Prag, 54, 1929, Nr. 211 (8.9.1929) Báseň. [Pozdrav v temnotách.] Znovu 1932/8. (VMR.164; GT.I/314)
 22. Der Maler Ján Zerzavý [sic].
  Deutsche Kunst und Dekoration, Darmstadt, 32, 1929–30, Bd. 65 (Oktober 1929–März 1930), Nr. 1 (Oktober), S. 44–45 Studie. [Malíř Jan Zrzavý.] Česky ve svazku 2003/4. (VMR.181; GT.I/326; VM.I/46)
 23. In memoriam Gustava Stresemanna.
  Gentleman, Revue moderního muže (red. Otakar Štorch-Marien), Praha, 6, 1929, č. 6 (říjen/II), s. 132–133 Nekrolog. Psáno pro revui Gentleman. (GT.III/1929)
 24. Dome am Rhein.
  Deutschland, Monatsblatt für die Deutschen im Ausland, Berlin, 2, 1929, Oktober, S. 238–240  [Dómy na Rýnu.] (VMR.185; GT.I/330; VM.I/48)
 25. Schicksal im Walde.
  Das Leben, Leipzig, 6, 1929, Nr. 10, S. 89–104 Povídka. [Osud v lese.] (GT.I/331)
 26. Wird Tuka verurteilt? Der Prozess gegen die Slowakei.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1929, Nr. 465 (5.10.1929)  [Bude Tuka odsouzen? Proces proti Slovensku.] (GT.I/315)
 27. Bücher im Hause.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 102, 1929, Nr. 235 (8.10.1929) Feuilleton. [Knihy v domě.] Česky 1929/31. (VMR.172; GT.I/316)
 28. Der Don Quixote des Ozeans.
  Prager Tagblatt, Prag, 54, 1929, Nr. 249 (24.10.1929) Feuilleton. [Don Quijote oceánu.] (VMR.165; GT.I/317)
 29. Der Prager Sender und die deutsche Minderheit.
  Die Sendung, Berlin, 6, 1929, Nr. 47, S. 777–778 Politická úvaha. [Pražský vysílač a německá menšina.] (VMR.184; GT.I/329)
 30. Plan eines Liebesbriefstellers.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 102, 1929, Nr. 302 (28.11.1929) Feuilleton. [Záměr autora milostného dopisu.] (VMR.173; GT.I/318)
 31. Knihy v domě.
  Gentleman, Praha, 6, 1929, č. 8 (prosinec), s. 175–176 Feuilleton. Český překlad z 1929/27. (GT.III/1929)
 32. Die Drohung der Kleinen Entente.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1929, Nr. 603 (28.12.1929)  [Ohrožení Malé dohody.] (GT.I/319)
 33. Die Bedeutung der Symmetrie für das Kunstwerk.
  Freie Welt, Gablonz, 9, 1929, Nr. 205, S. 53–57 Esej. [Význam symetrie pro umělecké dílo.] (VMR.177; GT.I/322; VM.I/42)
 34. Millennium eines Mordes.
  Freie Welt, Gablonz, 9, 1929, Nr. 218, S. 70–75  [Tisícileté výročí jedné vraždy.] O sv. Václavovi. (VMR.179; GT.I/324)
 35. Einheit von Malerei und Bildhauerei.
  Freie Welt, Gablonz, 9, 1929, Nr. 225, S. 296–299 Esej. [Jednotnost malířství a sochařství.] Znovu 1930/45; česky 1930/12. (VMR.180; GT.I/325; VM.I/45)

[369/1488] nahoru

1930 [46] 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921

 1. Tajná diplomacie.
  Gentleman, Praha, 6, 1929[–1930], č. 9 (leden 1930), s. 200–201 Politická úvaha. Německy 1930/3. (GT.III/1930)
 2. Packerin Franziska.
  Das Leben, Leipzig, 8, 1930, Nr. 1, S. 89–104 Povídka. [Balička Františka.] (GT.I/367)
 3. Geheimdiplomatie.
  Die Wahrheit, Prag, 9, 1930, Nr. 1, S. 3–4 Politická úvaha. [Tajná diplomacie.] (GT.I/364)
 4. Sudetendeutsche Kunst.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 17 (11.1.1930) Recenze výstavy. [Sudetoněmecké umění.] Recenze výstavy: „Prager Secession 1929“, Krasoumná jednota pro Čechy, Praha, 22.11.–26.12.1929. (GT.I/332; VM.I/49)
 5. Masaryks grosse Armee.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 21 (14.1.1930)  [Masarykova velká armáda.] (GT.I/333)
 6. Zasláno.
  Rozpravy Aventina, Praha, 6, 1930, č. 8, s. 90–91 Otevřený dopis. Diskuze s dr. Alfrédem Fuchsem o Urzidilově politickém zpravodajství v německém tisku. (GT.I/368)
 7. Max Brods Byrondrama in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 77 (15.2.1930) Divadelní kritika. [Byronovské drama Maxe Broda v Praze.] (GT.I/334)
 8. Masaryk.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 107 (5.3.1930)  Hold k prezidentovým 80. narozeninám. (GT.I/335)
 9. Die Lage des deutschen Schrifttums in der Tschechoslowakei.
  Der Schriftsteller, Zeitschrift des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller e.V., Berlin, 18, 1930, Nr. 3, S. 1–4  [Postavení německého písemnictví v Československu.] Znovu 1930/24. (GT.I/365)
 10. Wann kommst du wieder? Die zweite Maugham-Premiere der Saison.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 103, 1930, Nr. 66 (18.3.1930) Divadelní kritika. [Kdy zase přijdeš? Druhá Maughamova premiéra sezóny.] (VMR.188; GT.I/338)
 11. Zweigs „Lamm des Armen“ in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 135 (21.3.1930) Divadelní kritika. [Zweigův „Beránek chudoby“ v Praze.] (GT.I/339)
 12. Jednotnost malířství a sochařství.
  Musaion, Aventinum, Praha, 1929–30, č. 11 (duben 1930), s. 246–248  Český překlad z 1929/35. (VM.I/50)
 13. Ein freimaurerisches Baustück Goethes.
  Wiener Freimaurerzeitung, Wien, 12, 1930, Nr. 5, S. 182–184 Literárněhistorická studie. [Goethova zednářská hra.] Znovu 1930/25. (VMR.199; GT.I/361)
 14. Der deutsche Geist in den Straßen Prags.
  Deutsche Hochschulwarte, 9, 1929–30, Nr. 12 (Mai 1930), S. 203–205  [Německý duch v ulicích Prahy.] (JK.II/13; VM.I/51)
 15. Flaubert und die Jugend – Zu seinem 50. Geburtstag am 6. Mai.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 207 (6.5.1930)  [Flaubert a mládí – K 50. výročí jeho narození 6. května.] K narozeninám spisovatele, od jehož smrti uplynulo právě padesát let. Česky 1930/18. (GT.I/340)
 16. Affäre Dreyfus in Prag.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 215 (10.5.1930) Divadelní kritika. [Dreyfusova aféra v Praze.] (GT.I/342)
 17. Neue Bücher. Munkepunkes Cocktail- und Bowlenbuch.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 103, 1930, Nr. 123 (25.5.1930), Sonntagsbeilage Knižní recenze. [Nové knihy.] Recenze stejnojmenné knihy A. R. Meyera. (VMR.189; GT.I/343)
 18. Flaubert a mládí.
  Přítomnost, Praha, 7, 1930, č. 24, s. 378–379  Český překlad z 1930/15. (GT.I/341)
 19. Die literarische Situation des Sudetendeutschtums.
  Der Schriftsteller, Berlin, 18, 1930, Nr. 5, S. 5–6  [Literární situace sudetoněmectví.] Odpověď na repliku E. G. Kolbenheyera. (GT.I/366)
 20. [Ohne Titel].
  Die Kolonne (Hg. A. Kuhnert und M. Raschke), Dresden, 1, 1930, Nr. 6, S. 44 Básně. (VMR.192; GT.I/353)
 21. Игры и слëзы. [Igry i sljozy.]
  Centralnaja Evropa (Hg. Außenministerium der ČSR), Praha, 1930, Nr. 6, S. 322–330 Povídka. [Hry a slzy.] Ruský překlad z 1929/5. (VMR.187; GT.I/337)
 22. Angst vor Ungarn.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 261 (7.6.1930)  [Strach z Maďarska.] (GT.I/344)
 23. Grundsätzliches über die Kunst und den Künstler.
  Hochschulwissen, Warnsdorf, 7, 1930, Nr. 7, S. 492–494 Esej. [To podstatné o umění a umělci.] (VMR.200; GT.I/362; VM.I/52)
 24. Die Lage des deutschen Schrifttums in der Tschechoslowakei.
  Die Wahrheit, Prag, 9, 1930, Nr. 7, S. 4  [Postavení německého písemnictví v Československu.] (GT.I/365)
 25. Ein freimaurerisches Baustück Goethes.
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 6, 1930, Nr. 7/8, S. 172–174  [Goethova zednářská hra.] (VMR.199; GT.I/361; JK.I/9)
 26. Sprechchor zum Rituale der Bundesversammlung (Bestimmungen zur Aufführung des Sprechchors). (Uraufführung anlässlich der Bundesversammlung am 30. März 1930 unter Leitung von Br. Hölzlin).
  Die Drei Ringe, Reichenberg i. B., 6, 1930, Nr. 7/8, S. 181–184 Báseň a próza. [Sbor k rituálu spolkového shromáždění (Pravidla pro vystoupení sboru). (Předpremiéra u příležitosti shromáždění 30. března 1930 pod vedením br. Hözlina.] Recitační sbor byl po svém vystoupení velmi pozitivně hodnocen ve stejném ročníku Die Drei Ringe (Nr. 5, S. 118). (VMR.191; GT.I/352; JK.I/10)
 27. Die Stimme. Die Anthologie, Lyrische Flugblätter des Kartells Lyrischer Autoren und des Bundes Deutscher Lyriker, (Lyrische Fachgruppe des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller),
  Flugblatt Nr. 8, Berlin, August 1930, (15 S.) Básnická sbírka (13). [Hlas.] OBSAH: Stimme der Geliebten, s. 3; Sopran, s. 4; Arioso von Händel (gefungen von Emmi Leisner), s. 5; Stimme Lia Rosens, s. 6; Stimme Ludwig Hardts, s. 7; Stimme Carusos aus dem Grammophon, s. 8; Baulied für Paläste, s. 9; Den Trinkern, s. 10; An die Väter, s. 11; An die Weisen, s. 12; Lied an die Verlassene, s. 13; An die eigene Stimme, s. 14; Die Liebenden und der Abgrund, s. 15. (VMR.186; GT.I/336)
 28. Schürer Oskar: Prag. Kultur, Kunst, Geschichte. Wien 1930, Hans Epstein.
  Slavische Rundschau, 2, 1930, Nr. 8, S. 603–605 Knižní recenze. [Praha. Kultura, umění, dějiny.] Recenze stejnojmenné knihy, na které Urzidil s autorem také spolupracoval. (JK.II/14; VM.I/56)
 29. Zu Franz Werfels „Paulus unter den Juden“.
  Theater Zeitung, Prag, 18, 1930, Maifestspiele I. Sonderheft, Nr. 35, S. 9–10 Divadelní kritika. [K „Pavlovi mezi Židy“ od Franze Werfela.] (JK.II/15)
 30. Prag und die Agrarstaaten.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 400 (28.8.1930)  [Praha a agrární státy.] (GT.I/345)
 31. Die Kunst und das soziale Ganze.
  Hochschulwissen, Warnsdorf, 7, 1930, Nr. 9, S. 641–643 Esej. [Umění a sociální celek.] Znovu 1930/43; česky 1931/4. (VMR.197; VM.I/54)
 32. Špatně pochopené módní filosofie.
  Přítomnost, Praha, 7, 1930, č. 38, s. 593–594  Německy 1930/44. (GT.I/360)
 33. Tschechisch-italienischer Kleinkrieg.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 435 (18.9.1930)  [Malá česko-italská válka.] (GT.I/346)
 34. Tonfilm und Deutschenhetze.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 448 (25.9.1930)  [Zvukový film a německý vztek.] (GT.I/347)
 35. „Cecile“ in Prag. Emil Ludwig als Dramatiker.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 468 (7.10.1930) Divadelní kritika. [„Cecile“ v Praze. Emil Ludwig jako dramatik.] (GT.I/348)
 36. Gestörte Nachbarschaft.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 471 (9.10.1930)  [Narušené sousedství.] Německo-české kulturní vztahy. (GT.I/349)
 37. Sieg der Vernunft.
  Berliner Börsen-Courier, Berlin, 1930, Nr. 547 (23.11.1930)  [Vítězství rozumu.] Ke konfliktu okolo německého zvukového filmu v ČSR. (GT.I/350)
 38. Das Warenhausmärchen.
  Deutsche Zeitung Bohemia, Prag, 103, 1930, Nr. 302 (25.12.1930), Weihnachtsbeilage Povídka. [Pohádka z obchodního domu.] (VMR.190; GT.I/351)
 39. Auferstehung. Gnade des Daseins.
  In: „Junge Deutsche Dichtung“ (Hg. K. Virneburg), Eigenbrödler Verlag, Berlin–Zürich, 1930, S. 438–439 Básně (2). [Vzkříšení. Milost bytí.] (VMR.193; GT.I/354)
 40. Wege und Aufgaben der schauspielerischen Gestaltung.
  Prager Theaterbuch (Hg. C. Schluderpacher), Prag, 1930, S. 90–95 Esej. [Cesty a úkoly hereckého ztvárnění.] Znovu 1930/41. (VMR.195; GT.I/356)
 41. Wege und Aufgaben der schauspielerischen Gestaltung.
  Freie Welt, Gablonz, 10, 1930, Nr. 229, S. 50–54 Esej. (VMR.195; GT.I/356)
 42. Goethe, Rahel Varnhagen und Prags Deutsches Theater.
  Freie Welt, Nr. 231, S. 111–114 Literárněhistorická studie. [Goethe, Rahel Vernhagen a pražské Německé divadlo.] (VMR.196; GT.I/357)
 43. Die Kunst und das soziale Ganze.
  Freie Welt, 10, 1930, Nr. 237, S. 302–305 Esej. [Umění a sociální celek.] (VMR.197; GT.I/358; VM.I/53)
 44. Missverstandene Modephilosophie.
  Freie Welt, Gablonz, 11, 1930, Nr. 240, S. 14–18  [Špatně pochopené módní filozofie.] Vyjádření názoru na zjednodušující recepci Spenglera, Einsteina a Freuda. Česky 1930/32. (VMR.198; GT.I/359)
 45. Einheit von Malerei und Bildhauerei.
  Deutsche Kunst und Dekoration, Darmstadt, 1930, Bd. 66, S. 219–221 Esej. [Jednotnost malířství a sochařství.] (VMR.201; GT.I/363; VM.I/55)
 46. Harmonie Prag 1870–1930.
  Verlag von Gebrüder Stiepel, Reichenberg i.B., 1930 Editor. Publikace o historii lóže „Harmonie“, která vznikla z původního zednářského kroužku stejného jména pod patronací „Grossloge Lessing zu den drei Ringen“ v roce 1920. (VM.II)

[415/1488] nahoru


2006 © Společnost Johannese Urzidila, Jiráskova 186, CZ-38226 Horní Planá, e-mail: urzidil@seznam.cz | 2006 © homin