johannes urzidil english deutsch

1941 [28] 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942

 1. Geistesleben und deutsche Widersprüche.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 5, s. 7  [Duchovní život a německé rozpory.] Pod pseudonymem: Antibarbaros. (GT.II/1941)
 2. Pozor na Skotsko, zkoušejí tam z dějepisu.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 11, s. 1  Pod pseudonymem: Antibarbaros. Tímto článkem začínají Urzidilovy převážně česky psané texty v časopise Čechoslovák. (GT.II/1941)
 3. Amerika za války.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 17, s. 4  (GT.II/1941)
 4. Válka kontinentů.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 18, s. 3  (GT.II/1941)
 5. Veřejné mínění v Americe.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 24, s. 1  (GT.II/1941)
 6. Přátelé.
  Obzor, Londýn, 1, 1941, seš. 3 (červenec), s. 12 Autobiografický vzpomínkový text. Znovu 1999/2 a ve svazku 2003/4. (JK.II/24; VM.I/165)
 7. Traum eines Löwenbändigers.
  Basler Nationalzeitung, Basel, 1941, Nr. (13.7.1941) Povídka. [Sen krotitele lvů.] Znovu 1956/5 a v souboru 1962/2. (VMR.387; GT.I/629)
 8. Roosevelt před rozhodnutím.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 29, s. 3  (GT.II/1941)
 9. Amerika a ruská válka.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 30, s. 3  (GT.II/1941)
 10. Hollarova smrt v Londýně.
  Obzor, Londýn, 1, 1941, seš. 4 (srpen), s. 11  (VM.I/166)
 11. Co čtou Američané?
  Obzor, Londýn, 1, 1941, seš. 4 (srpen), s. 19  (GT.III/1941)
 12. Die Zukunft der Tschechoslowakei.
  Aufbau, New York, 1941, Nr. (8.8.1941) Politický článek. [Budoucnost Československa.] (VMR.389; GT.I/630)
 13. Světovost americké politiky.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 32, s. 5  (GT.II/1941)
 14. Spojené státy a Československo.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 35, s. 4  (GT.II/1941)
 15. Dvě deklarace o mírových cílech.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 36, s. 3  (GT.II/1941)
 16. Půjde Amerika do války?
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 38, s. 1  (GT.II/1941)
 17. Američané o Německu.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 38, s. 3  (GT.II/1941)
 18. Über die Würde des Emigranten.
  Aufbau, New York, 1941, Nr. (26.9.1941) Sociologická studie. [O důstojnosti emigrantů.] Znovu 1973/4. (VMR.390; GT.I/631)
 19. Wünsche und Wirklichkeit.
  Aufbau, New York, 1941, Nr. (17.10.1941) Sociologická studie. [Přání a skutečnost.] (VMR.391; GT.I/632)
 20. Goethe blickt nach Amerika.
  Basler Nationalzeitung, Basel, 1941, Nr. (19.10.1941) Literární esej. [Goethe se dívá na Ameriku.] (VMR.388; GT.I/633)
 21. Goebbelsův učenlivý žák.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 42, s. 4  (GT.II/1941)
 22. Rechtsgefühl und Rache.
  Aufbau, New York, 1941, Nr. (28.10.1941) Politický článek. [Pocit práva a pomsta.] (VMR.392; GT.I/634)
 23. Setkání českých Evropanů.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 43, s. 1  (GT.II/1941)
 24. Heimat.
  Die Zeitung, London, 1, 1941, Nr. 210 (12.11.1941) Úvaha. [Domov.] (GT.I/635)
 25. Volná tribuna: Problém Československého státu a propaganda rekonstrukce Evropy.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 46, s. 4  (GT.II/1941)
 26. Americký katolicismus a Hitler.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 48, s. 3  (GT.II/1941)
 27. Křížové tažení proti Slovanům.
  Čechoslovák, Londýn, 3, 1941, č. 50, s. 3  (GT.II/1941)
 28. Language in Exile.
  Life and Letters today, New York–London, 44, 1941, p. 13–23  (JK.II/23)

[1023/1488] nahoru

1942 [28] 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1941

 1. Svobodná americká věda.
  Obzor, Londýn, 2, 1942, seš. 1 (leden), s. 5  (GT.III/1942)
 2. Goethe a Čechové.
  Obzor, Londýn, 2, 1942, seš. 1 (leden), s. 13  (GT.III/1942)
 3. Japonské vyhlídky.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 1, s. 4  (GT.II/1942)
 4. Dolary pro demokracii.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 2, s. 5  (GT.II/1942)
 5. Americké východní bojiště.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 5, s. 4  (GT.II/1942)
 6. Vyhlídky na porážku Německa.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 6, s. 7  (GT.II/1942)
 7. Náš zásah dnes a v rekonstrukci.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 8, s. 8  (GT.II/1942)
 8. Eines Dichters Grab.
  Aufbau, New York, 11, 1942, Nr. 8 (20.2.1942), S. 14  [Básníkův hrob.] (GT.II/1942)
 9. Hollar v Anglii.
  Obzor, Londýn, 2, 1942, seš. 3 (březen), s. 4–5  Anglicky 1942/15. (VM.I/168)
 10. Latinská Amerika a válka.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 10, s. 3  (GT.II/1942)
 11. Pyrrhovo vítězství Japonska.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 12, s. 3  (GT.II/1942)
 12. Hollar. A Czech Emigré in England.
  Translated by Paul Selver, Czechoslovak, London, April 1942, in collaboration with Dr. Ernest Goldschmidt, printed in G. B. by Unwin Brothers Limited, London and Woking, (69 p.), 8° Monografie. [Hollar. Český emigrant v Anglii.] OBSAH: Preface, s. 11; 1. Hollar's home and his departure from it, s. 15; 2. A new home and a new departure, s. 24; 3. Hollar's second period as an emigre, s. 43; 4. The last home and the last departure, s. 53. Není identické s vydáním 1936/1. (VMR.393; GT.I/636; VM.I/167)
 13. Spojené státy a Sovětský svaz.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 14 (3.4.1942), s. 5  (JK.II/25)
 14. Maďarská propaganda v Americe.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 15 (10.4.1942), s. 3  (JK.II/26)
 15. Hollar in England.
  The Central European Observer, London, 19, 1942, No. 8 (17.4.1942), p. 129  [Hollar v Anglii.] (GT.I/637; VM.I/169)
 16. Smysl totalitního náporu.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 16, s. 1  (GT.II/1942)
 17. Hitlerův oblíbený autor.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 22, s. 1–2  (GT.II/1942)
 18. Amerika v obou světových válkách.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 22, s. 3  (GT.II/1942)
 19. Dnešní americký válečný potenciál.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 23, s. 7  (GT.II/1942)
 20. Naše velká starost.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 27 (3.7.1942), s. 1  (JK.II/27)
 21. Americké řešení.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 29, s. 5  (GT.II/1942)
 22. Hitlerův základní omyl.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 38, s. 3  (GT.II/1942)
 23. Učitelé a příklady.
  Obzor, Londýn, 2, 1942, č. 9/10, s. 20  (GT.II/1942)
 24. Katolická církev a existenční boj demokracií.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 45, s. 7  (GT.II/1942)
 25. Americké volby do kongresu.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 46, s. 3  (GT.II/1942)
 26. Američané a Angličané.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 49, s. 4  (GT.II/1942)
 27. Nobel-Preis und Kriegsgeist.
  Aufbau, New York, 11, 1942, Nr. 50 (11.12.1942), S. 9  [Nobelova cena a duch války.] (GT.II/1942)
 28. Americké volby a válka.
  Čechoslovák, Londýn, 4, 1942, č. 51, s. 4  (GT.II/1942)

[1051/1488] nahoru

1943 [7] 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1942 1941

 1. Lidová válka.
  Čechoslovák, Londýn, 5, 1943, č. 1, s. 5  (GT.II/1943)
 2. Nekrolog auf einen schlechten Schüler.
  Aufbau, New York, 1943, Nr. (26.2.1943)  [Nekrolog na jednoho špatného žáka.] O Paulu Deymelovi, který byl předlohou pro postavu repetenta Bäumela ve stejnojmenné povídce, 1956/1. (VMR.395; GT.I/638)
 3. Franz Kafka: Novelist and Mystic.
  The Menorah Journal, New York, 1943, vol. 31, No. 3, p. 273–283 Literární esej. [F. Kafka: Romanopisec a mystik.] (VMR.394; GT.I/640)
 4. Czechs Strike Telling Blows in Fight to Free Europe.
  Christian Science Monitor, Boston/USA, 2. Edition from 11. May 1943, p. 11  Text byl uveřejněn bez uvedení autora – Urzidilovo autorství je v jeho korespondenci spolehlivě doloženo. (GT.III/1943)
 5. International universities.
  The Central European Observer, London, 20, 1943, No. 13 (25.6.1943), p. 204–205 Úvaha. (VMR.397; JK.II/28)
 6. Isolacionismus a globalismus v USA.
  Čechoslovák, Londýn, 5, 1943, č. 33, s. 3  (GT.II/1943)
 7. Die neue Humanität (Zu einem Vortrag Thomas Manns).
  Aufbau, New York, 1943, Nr. (22.10.1943) Úvaha. [Nová humanita (K přednášce T. Manna).] (VMR.396; GT.I/639)

[1058/1488] nahoru

1944 [14] 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1943 1942 1941

 1. Svět budoucnosti.
  Čechoslovák, Londýn, 6, 1944, č. 3 (21.1.1944), s. 6  Podepsáno: J. U. (New York). Anketa listu New York Herald Tribune – Vývoj k státní kontrole hospodářství. (JK.II/29)
 2. Gartenlaube und Konzentrationslager.
  Aufbau, New York, 1944, Nr. (18.2.1944), S. 17–20 Úvaha. [Zahradní besídka a koncentrační tábor.] Znovu 1944/8. (VMR.400; GT.I/641)
 3. Politika rovnováhy mezi Ruskem a Amerikou.
  Čechoslovák, Londýn, 6, 1944, č. 9, s. 3  (GT.II/1944)
 4. Personal Notes on Franz Kafka.
  Life and Letters Today, New York–London, 1944, vol. 42, No. 85, p. 134–140 Črta. [Osobní poznámky o Franzi Kafkovi.] (VMR.398; GT.I/645)
 5. Výstava čs. grafiky v New Yorku.
  Čechoslovák, Londýn, 6, 1944, č. 18 (5.5.1944), s. 9 Recenze výstavy. Podepsáno: Jan Urzidil (New York). Recenze výstavy: „Výstava československé grafiky XX. století“, New York, Public Library N. Y., duben 1944; představený soubor pocházel ze sbírek newyorské veřejné knihovny, z majetku soukromých sběratelů a od výtvarníků žijících v té době ve Spojených státech. (JK.II/30; VM.I/170)
 6. Max Brod.
  Aufbau, New York, 1944, Nr. (19.5.1944), S. 16 Esej. (VMR.401; GT.I/642)
 7. Why the Americans are different.
  The Central European Observer, London, 21, 1944, No. 11 (26.5.1944), p. 168  (GT.I/643)
 8. Gartenlaube und Konzentrationslager.
  Einheit, London, 1944, Bd. 5, Nr. 22, S. 18–20 Úvaha. [Zahradní besídka a koncentrační tábor.] (VMR.400; GT.I/641)
 9. Kongres amerických novinářů.
  Čechoslovák, Londýn, 6, 1944, č. 23 (9.6.1944), s. 4  (JK.II/31)
 10. „Rada demokratického Německa“ v USA.
  Čechoslovák, Londýn, 6, 1944, č. 26, s. 3  (GT.II/1944)
 11. Volební program amerických republikánů.
  Čechoslovák, Londýn, 6, 1944, č. 29 (21.7.1944), s. 3  (JK.II/32)
 12. Internationale Universitäten als Friedenssicherung.
  Aufbau, New York, 1944, Nr. (8.9.1944), S. 30 Úvaha. [Mezinárodní univerzity jako záruka míru.] (VMR.402; GT.I/644)
 13. Bohuslav Martinů.
  Aufbau, New York, 10, 1944, Nr. 39 (29.9.1944), S. 14  (GT.II/1944)
 14. Sealsfield, Amerikaner aus Mähren, Verkünder neuer Freiheit.
  In: „Stimmen aus Böhmen“ (Hg. P. Reimann und R. Popper), Verlag der Einheit, London, 1944, S. 39-41 Literárněhistorický esej. [Sealsfield, Američan z Moravy, apoštol nové svobody.] (VMR.399; GT.I/646)

[1072/1488] nahoru

1945 [15] 1950 1949 1948 1947 1946 1944 1943 1942 1941

 1. Der Trauermantel (Eine Erzaehlung aus Stifters Jugend).
  Verlag Friedrich Krause, New York City, Druck: Profile Press, New York 1945, (72 S.), 8° Povídka. [Černopláštník (Povídka ze Stifterova mládí).] Znovu 1955/1, 1962/2, 1999/3 a 1999/4; česky 1999/3. (VMR.403; GT.I/651)
 2. De la magie et de la science psychique chez Goethe.
  Hémisphères (ed. Iwan Goll), New York, 1945, vol. 2, No. 5 Esej. (VMR.406; GT.I/654)
 3. Franz Kafka or the soul in itself.
  Hémisphères, New York, 1945, vol. 2, No. 6, 17–25 Esej. Německy 1945/4. (VMR.407; GT.I/655)
 4. Franz Kafka oder die Seele an sich.
  Hémisphères, New York, 1945, vol. 2, No. 6, [p. 17–25???] Esej. [F. Kafka aneb duše sama o sobě.] (VMR.407; GT.I/655)
 5. O mírovou brannou povinnost v USA.
  Čechoslovák v zahraničí, Londýn, 7, 1945, č. 12 (23.3.1945), s. 6  (JK.II/33)
 6. On Michelangelos fragmentarism.
  Life and Letters Today, New York–London, 1945, vol. 44, No. 89, p. 13–23 (Translated by Moina M. Kallir) Esej. [O Michelangelově fragmentárnosti.] (VMR.404; GT.I/652; VM.I/171)
 7. Language in exile.
  Life and Letters Today, New York–London, 1945, vol. 45, No. 92, p. 23–34 (Translated by Moina M. Kallir)  (VMR.405; GT.I/653)
 8. Německá múza.
  Čechoslovák v zahraničí, Londýn, 7, 1945, č. 15, s. 7  (GT.II/1945)
 9. The USA Looking at Prague.
  The Central European Observer, London, 22, 1945, No. 14 (27.7.1945), p. 219  (GT.I/647)
 10. Bozena (Eine Erzählung aus Adalbert Stifters Jugend).
  The German-American, New York, 1945, Nr. 7 (1.8.1945), S. 7 Povídka. [Božena (Povídka z mládí Adalberta Stiftera).] Část z povídky „Der Trauermantel“, 1945/1. (GT.II/1945)
 11. The British Pool and the USA.
  The Central European Observer, London, 1945, No. 15 (24.8.1945), p. 237  (GT.I/648)
 12. Reconversion in the USA.
  The Central European Observer, London, 1945, No. 16 (7.9.1945), p. 257  (GT.I/649)
 13. Beschreibung einer Frau.
  Aufbau, New York, 11, 1945, Nr. 37 (14.9.1945), S. 6  [Popis jedné paní.] (GT.II/1945)
 14. Paul Kornfeld.
  Aufbau, New York, 11, 1945, Nr. 42 (19.10.1945), S. 6  (GT.II/1945)
 15. Atomic power and military training.
  The Central European Observer, London, 1945, No. 21 (16.11.1945), p. 335  (GT.I/650)

[1087/1488] nahoru

1946 [7] 1950 1949 1948 1947 1945 1944 1943 1942 1941

 1. The Oak and the Rock. Recollections.
  In: „The Kafka Problem“ (ed. A. Flores), publ. New Dimensions, New York 1946, p. 20–24, 276–286 Eseje (2). (VMR.413; GT.I/661)
 2. Die böhmischen Ketzer.
  Neues Deutschland, Mexiko D.F., 5, 1946, Nr. 1, S. 30  [Čeští kacíři.] Vyjádření stanoviska k recenzi knihy „Der Trauermantel“ publikované v Neues Deutschland v září 1945. (GT.I/662)
 3. Fuge der Jahreszeiten.
  Silberboot (Hg. Ernst Schönwiese), Salzburg, 2, 1946, Nr. 1, S. 42 Báseň. [Fuga ročních období.] (VMR.409; GT.I/657)
 4. Der Weltfreund (Erinnerungen an Franz Werfel).
  Silberboot, Salzburg, 2, 1946, Nr. 6, S. 45–50 Literární esej. [Přítel světa (Vzpomínky na F. Werfela).] Anglicky 1954/3. (VMR.410; GT.I/658)
 5. Die Sprache im Exil.
  Deutsche Blätter, Santiago de Chile, 4, 1946, Nr. 32, S. 19–27 Esej. [Jazyk v exilu.] (VMR.412; GT.I/660)
 6. Die Freiheit.
  Alpina, Basel, 72, 1946, Nr. 9 Esej. [Svoboda.] (VMR.408; GT.I/656)
 7. Dich sing ich, Strophe!
  Silberboot, Almanach auf das Jahr 1946, (Hg. Ernst Schönwiese), Salzburg, S. 68 Báseň. [Tobě zpívám, strofo!] (VMR.411; GT.I/659)

[1094/1488] nahoru

1947 [4] 1950 1949 1948 1946 1945 1944 1943 1942 1941

 1. Die Väter.
  Aufbau, New York, 13, 1947, Nr. (21.2.1947) Báseň. [Otec.] (VMR.416; GT.I/665)
 2. Hugo Steiner-Prag.
  Catalogue of exhibition: „Hugo Steiner-Prag 1880–1945. Exhibition. Paitings – Drawings – Prints“, 15.3.–5.4.1947, Galerie st. Etiene, 46 West 57th Street, New York 19, N. Y., The Elm Tree Press: Woodstock, Vermont, p. 3–7, (18 p.), 8° Text ve výstavním katalogu. Česky ve svazku 2003/4. (VMR.414; GT.I/663; VM.I/172)
 3. Träume eines jungen Dichters.
  Silberboot, Salzburg, 3, 1947, Nr. 5, S. 269–270  [Sny jednoho mladého básníka.] Úryvek z povídky „Der Trauermantel“, 1945/1. (GT.I/666)
 4. Brief an Hans Fronius.
  Der Turm, Monatschrift für österreichische Kultur (Hg. Österreichische Kulturvereinigung), Wien, 2, 1947, Nr. 9/10, S. 356  [Dopis Hansi Froniovi.] Poděkování a komentář k zaslané knize – Hans Fronius: „Kafka-Mappe“, Amandus-Edition, Wien 1947, (předmluva Otto Mauer). Část českého překladu ve svazku 2003/4 (s. 428–429). (VMR.415; GT.I/664; VM.I/173)

[1098/1488] nahoru

1948 [5] 1950 1949 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941

 1. Aus Italien.
  Die schönen Künste, Wien, 1, 1948, Nr. 1 Esej. [Z Itálie.] (VMR.421; GT.I/671)
 2. Stifter and Judaism.
  The Menorah Journal, New York, 1948, vol. 36, No. 4, p. 327–338 Esej. [Stifter a židovství.] (VMR.418; GT.I/668)
 3. Goethes Amerika und Amerikas Goethe.
  Die Amerikanische Rundschau, München, 4, 1948, Nr. 20, S. 69–81 Esej. [Goethova Amerika a americký Goethe.] (VMR.420; GT.I/670)
 4. From Goethe to Freud.
  Life and Letters Today, New York–London, 1948, vol. 58, No. 131, p. 5–21 Esej. [Od Goetha k Freudovi.] (VMR.417; GT.I/667)
 5. Tradition und Wechsel in USA.
  Die Neue Zeitung, München, 1948, Nr. (18.8.1948), S. 3 Esej. [Tradice a změna v USA.] (VMR.419; GT.I/669)

[1103/1488] nahoru

1949 [1] 1950 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941

 1. Goethe and Art.
  The Germanic Review, publ. by Columbia-University, New York, 1949, vol. 24, No. 3, p. 184–199 Esej. [Goethe a umění.] (VMR.422; GT.I/672; VM.I/174)

[1104/1488] nahoru

1950 [1] 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941

 1. Adalbert Stifter und Henry Thoreau.
  Welt und Wort, Tübingen, 5, 1950, Nr. 5, S. 225 Esej. [A. Stifter a H. Thoreau.] (VMR.423; GT.I/673)

[1105/1488] nahoru


2006 © Společnost Johannese Urzidila, Jiráskova 186, CZ-38226 Horní Planá, e-mail: urzidil@seznam.cz | 2006 © homin