johannes urzidil english deutsch

2001 [1] 2004 2003 2002

 1. Der Schattenspieler.
  In: „Ein Stern zeigt dir die Tür. Geschichten und Erinnerungen zur Weihnachtszeit“ (Hg. H. Küßner), Giessen, 2001, S. 26–41 Povídka. [Stínový hráč.] Povídka z 1962/2. (GT.III/2001)

[1476/1488] nahoru

2002 [5] 2004 2003 2001

 1. Di qui passa Kafka.
  Verlag Adelphi, Milano, 2002, Traduzione di Margherita Carbonaro  Italský překlad souboru „Da geht Kafka“, 1966/2. (GT.III/2002)
 2. Druhá tvář Adalberta Stiftera / Adalbert Stifters zweites Gesicht.
  In: „Adalbert Stifter: Paměti mého pradědečka / Die Mappe meines Urgroßvaters“ (ed. Lenka Hůlková, Vladimír Musil a Milada Urbanová), dvojjazyčné vydání, edice Granit sv. 2, Srdce Vltavy, Horní Planá, 2002, s. 316–321, (překlad Vladimír Musil a Milada Urbanová)  Česko-německé vydání textu 1935/110. (GT.III/2002)
 3. 11 juin 1924.
  Katalogue: „Métamorphoses de Kafka“, Musée du Montparnasse, Paris, septembre–décembre 2002, Éditions Éric Koehler, Paris 2002, p. 46–50  (GT.IV/2002)
 4. Ferdinand Peroutka rozmlouvá s Johannesem Urzidilem.
  Literární noviny, Praha, 2002, č. 32 (12.8.2002), s. 10–11  (GT.III/2002)
 5. L'Amerique rêvée par Kafka.
  Magazine litteraire, Paris, 2002, Nu. 415 (décembre), p. 34–38  Francouzský překlad „Edison und Kafka“, 1961/13. (GT.IV/2002)

[1481/1488] nahoru

2003 [5] 2004 2002 2001

 1. Jdu starým lesem. Všechny věci tři jména mají.
  In: „Kohoutí kříž / s'Hohnakreiz. Ozvěny německé lyriky ze Šumavy“ (ed. Martin Ganzl, Jan Mareš), edice Versus, Jiří Buchal – BB/art, Praha, 2003, s. 62–63, překlad Jan Mareš Básně (2). Český překlad básní „Ich gehe durch den alten Wald“ a „Alle Dinge drei Namen haben“ ze souboru „Geschenke des Lebens“, 1962/3. (GT.III/2003)
 2. El oro di Caramblú.
  Txalaparte, Tafalla, 2003, Translation D. Chavarria  Španělský překlad „Das Gold von Caramablu“ z 1971/1. (GT.III/2003)
 3. Jan Zrzavý. Pokus o analýzu jeho díla.
  In: „Jan Zrzavý – o něm a s ním. Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém“ (ed. Karel Srp), Academia, Praha, 2003, s. 187–198, (překlad Vladimír Musil a Milada Urbanová) Studie. Nově přeloženo z objeveného rukopisu „Jan Zrzavý (Versuch einer Analyse)“ a s přihlédnutím k původnímu překladu Emila Pacovského „Jan Zrzavý. Pokus analyse jeho díla“, 1920/13 (opravy 1921). Znovu ve svazku 2003/4. (GT.III/2003)
 4. Život s českými malíři. Vzájemná korespondence s Janem Zrzavým – Vzpomínky – Texty – Dokumenty.
  Ed. Vladimír Musil, Fraktál a AJG, Horní Planá 2003, (541 s.), překlady Vladimír Musil a Milada Urbanová  OBSAH: České texty: Život s českými malíři (1966/21), s. 13; Mladé české umění (1918/16), s. 25; Jan Zrzavý (Pokus o analýzu jeho díla) (1920/13 – nový překlad), s. 37; Dílo Jana Zrzavého (1925/34), s. 77; Malíř Jan Zrzavý (1929/22), s. 89; Jan Zrzavý (1935/99), s. 99; Emil Filla – umělecké dílo jako akt víry (1936/47), s. 105; Paul Klee a Jan Zrzavý (část 1936/4), s. 112; Výstava Jana Zrzavého (část 1938/1), s. 114; Přátelé (1941/6), s. 121; Hugo Steiner-Prag (1947/2), s. 141; Pražská léta Maxima Kopfa (1960/3), s. 159; Vita brevis, ars longa (1966/2), s. 180; Pařížská vzpomínka na Mary Durasovou (1969/15), s. 183. Německé texty: Jan Zrzavý (Versuch einer Analyse), (1. vydání), s. 189; Nostalgie (1923/21), s. 203; Das Werk Jan Zrzavýs (1925/34), s. 205; Leben mit tschechischen Malern, (1. vydání), s. 209. Básně v překladech Alfréda Fuchse: Pějící poutník, Šílenému, Píseň, Modlitba při svítání jitřním, s. 199–201. Obsahuje celkem 14 Urzidilových textů (11 poprvé přeloženo do češtiny), 76 dopisů (13 z nich i v původním německém znění), 5 básní a 3 německé texty z původních rukopisů. Další texty – Vladimír Musil: „Umění jako činy duše – Studie k životopisu spisovatele“, s. 267; „Bibliografie prací Johannese Urzidila o výtvarném umění“, s. 489 (205 položek); „Výtvarná díla v majetku Johannese Urzidila (Pokus o rekonstrukci sbírky)“, s. 507; Seznam dopisů, s. 511; Jmenný rejstřík. (GT.III/2003)
 5. Gedichte und Briefe von Johannes Urzidil an die Lyrikerin Mascha Kaléko und von Mascha Kaléko an Urzidil in New York 1952–1959.
  In: „Mascha Kaléko: Die paar leuchtenden Jahre“ (Hg. G. Zoch – Westphal), deutscher taschenbuch verlag, Nr. 13149, München, 2003, S. 309–317  [Básně a dopisy od J. Urzidila lyričce M. Kaléko a od M. Kaléko J. Urzidilovi v New Yorku 1952–59.] (GT.III/2003)

[1486/1488] nahoru

2004 [2] 2003 2002 2001

 1. Da geht Kafka.
  München, 2004, Vorwort von Herbert Rosendorfer Literární úvahy a vzpomínky. Nové vydání souboru 1966/2. (GT.III/2004)
 2. Leben mit Diplomaten.
  In: „Deutsche Gesandschaftsberichte aus Prag 1921–1926“, Teil II (Hg. Manfred Alexander), Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 49/II, München, 2004, S. 787–792  [Život s diplomaty.] První vydání podle nedatovaného rukopisu, který vznikl v roce 1968 v americkém exilu; z Urzidilovy pozůstalosti v Leo Baeck Institute, New York. Svazek obsahuje také řadu Urzidilem parafovaných služebních zpráv. (GT.IV/2004)

[1488/1488] nahoru


2006 © Společnost Johannese Urzidila, Jiráskova 186, CZ-38226 Horní Planá, e-mail: urzidil@seznam.cz | 2006 © homin